Wczytuję dane...
* Prawo do odstąpienia od umowy oraz zwroty...

Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Zwrot towaru nastąpuje na koszt kupującego, czyli konsumenta.

.*          *          *           *          *          *          *          *

Formularz zwrotów

Sklep Ogniowy
Jakub Todryk, Jarosław Wasik spółka jawna,
Plac Straży Pożarnej 2,
63-100 Śrem , Polska,
Telefony : +48 535 998 998 ; +48 535 998 112,
Fax. :+48 61 28 38 398,
Email :poczta@sklepogniowy.pl  lub sklepogniowy@gmail.com

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym ( posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany ).

Dotyczy produktów kosmetycznych hermetycznie zamkniętych.

Imię i nazwisko:.................................................................................

Adres zamieszkania:.........................................................................

E-mail:...............................................................................................

Telefon kontaktowy:.........................................................................

Nr paragonu, data wystawienia:......................................................

Zwracany produkt::............................................................................................

Przyczyna zwrotu/ bez podania przyczyny zwrotu*:.........................................

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr:.............................................................

należące do:...................................................................................

                                                                               

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

…………………………………………………                         …………………………………………………   
                (miejscowość, data)                                                                        (podpis)  

*niepotrzebne skreślić

     

Formularz zwrotów.pdf

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *