Wczytuję dane...
* Regulamin współpracy i polityka prywatności...

1.   Sklep Ogniowy Jakub Todryk, Jarosław Wasik Spółka Jawna 

zwany dalej sklepogniowy.pl został wpisany do  

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.03.2015 roku pod nr KRS: 0000550859

pod adresem:

Plac Straży Pożarnej 2 

63-100 Śrem.

NIP: 7851799716

REGON: 361133951

 

2.    Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep Ogniowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

4.    Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu i przesłanie go do sklepogniowy.pl

5.    Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

6.    Sklepogniowy.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

7.    W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

8.    W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

9.    Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego sklepogniowy.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek 23 % VAT.Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

10.  Sklepogniowy.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji

11.  Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi około 10 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy wybranym dostawcą  Pocztą Polską oraz firmą kurierską DPD.

12.  Sklepogniowy.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta.

13.  Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym, lub na życzenie fakturą VAT.

14.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- za pobraniem przy odbiorze towaru,

- przelewem na konto firmy sklepogniowy.pl,

- za pomocą systemu PAYPAL,

- gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie sklepu,

15. Jeśli została wybrana forma przelew pieniądze proszę wpłacić na konto firmy:

SKLEP OGNIOWY s.j.

mBank

nr konta : PL64 1140 2004 0000 3702 7562 0876


W tytule przelewu KONIECZNIE proszę podać numer zamówienia, który otrzymają Państwo w potwierdzeniu zamówienia. Ułatwi i przyspieszy to wysyłkę.

16. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za treść oraz formę zlecanych i zatwierdzanych do druku projektów i materiałów (tekst oraz grafika), również za ewentualne naruszenie praw autorskich i wszelkich innych praw.

17.  Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można zrezygnować z transakcji bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany.

Zwroty prosimy kierować na adres :

Sklep Ogniowy

Plac Straży Pożarnej 2,

63-100 Śrem

z dopiskiem „ zwrot ” wraz z wypełnionym formularzem zwrotu plik do POBRANIA

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon fiskalny.Sklepogniowy.pl dokona zwrotu ceny produktu przelewem bankowy na konto wskazane przez użytkownika w terminie 7 dni. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.

18.  Wygląd strony chroniony jest prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, edytowanie lub używanie któregokolwiek ze składników opisu stron , materiałów graficznych , projektów lub wykorzystanych zdjęć jest zabronione i chronione prawami autorskimi. Wszystkie prawa do wyglądu sklepu posiada firma Sklep Ogniowy s.j.

19. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci korzystania ze sklepu internetowego www.sklepogniowy.pl oraz wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez SKLEP OGNIOWY Jakub Todryk, Jarosław Wasik spółka jawna, a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie właściwej dokumentacji organom podatkowym).

20. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez SKLEP OGNIOWY Jakub Todryk, Jarosław Wasik spółka jawna zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wszelkie dane podane przez Zamawiającego nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez jego wiedzy i zgody.

21. Administratorem danych jest firma SKLEP OGNIOWY Jakub Todryk, Jarosław Wasik spółka jawna , mająca swoją siedzibę w Śremie, ul. Plac Straży Pożarnej 2. Administrator danych poddaje je archiwizacji w celach księgowych oraz marketingowych i ma prawo do usunięcia tych danych osobowych bez obowiązku uprzedniego informowania Zamawiającego.

22. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

23. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail. Dane osobowe gromadzone są przy wysyłaniu formularza zapytania, formularza zapisu na newsletter, formularza zapisu na kupony rabatowe oraz drogą e-mail podczas procesu składania zapytania lub zamówienia.

24. Dane przetwarzane będą w celu przygotowania ofert oraz realizacji zamówień złożonych drogą e-mail lub telefonicznie.

25. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu otrzymania oferty oraz złożenia i realizacji zamówienia. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera lub kuponu rabatowego.

26. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem poczta@sklepogniowy.pl  tel.: (+48) 535-444-112 . Zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

27. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

28. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: poczta@sklepogniowy.pl

29. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

30. Korzystający z witryny www.sklepogniowy.pl wyraża zgodę na uczestniczenie w działaniach remarketingu kampanii reklamowych AdWords firmy Google. Na tej podstawie użytkownikowi będą wyświetlane reklamy adekwatne do jego zainteresowań. Google używa plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witryniach. Użytkownik może zrezygnować z tych wyślwietleń poprzez zmianię ustawień cookie przeglądarki lub profilu w Google. Korzystamy również z funkcji śledzenia konwersji AdWords.

31. Witryna www.sklepogniowy.pl korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies niezbędnych do obsługi strony internetowej i tworzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia.

32. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, a także podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne SKLEP OGNIOWY Jakub Todryk, Jarosław Wasik spółka jawna.

33. Podanie danych jest:

  • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

  • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
  • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
  • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
  • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

  • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

34.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *