Dotacja MSWiA 2022

0
Dotacja MSWiA 2022

Dotacje z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” są udzielane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej nienależących do ksrg. 

 

 

 

 

 

 

Udzielenie dotacji – zawarcie umowy (możliwość zawarcia umowy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych).

 • Zleceniobiorca ubiegający się o przyznanie dotacji składa wniosek zgodnie z zakresem przedmiotowym, do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego PSP.
 • Komendant powiatowy/miejski PSP sprawdza prawidłowość wypełnionych wniosków pod względem formalnym i rachunkowym oraz sporządza umowy w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Komendant powiatowy/miejski PSP przekazuje komendantowi wojewódzkiemu PSP do zaakceptowania podpisane przez Zleceniobiorców projekty umów.
 • Komendant wojewódzki PSP akceptuje umowy z terenu województwa i przekazuje do Komendanta Głównego PSP. Kwota dotacji musi być zgodna z limitami, o których mowa w pkt 3.
 • Proces przygotowania i złożenia wniosków i umów na wszystkich szczeblach organizacyjnych wspierany jest przez System Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Umowę ze Zleceniobiorcą podpisuje Komendant Główny PSP i przekazuje Zleceniobiorcy jeden egzemplarz podpisanej umowy za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego PSP.
 • Komendant Główny PSP przekazuje środki finansowe określone w umowach na wskazane rachunki bankowe Zleceniobiorców.
  Po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przyczyn wskazujących na potrzebę zawarcia aneksu, Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania do Komendanta Głównego PSP wniosku o zmianę umowy.
  Komendant Główny PSP przekazuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiorczą informację o zawartych umowach – w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.
 • W sprawie terminów zgłaszania się po dotację, wielkości dotacji czy udziału procentowego wkładu własnego prosimy się pytać w swoich Komendach Powiatowych/ Miejskich PSP.

Kompletny zakres przedmiotowy na realizację zadania publicznego pn:  „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” dla jednostek ochrony przeciwpożarowej nienależących do ksrg - 2022.

Zakres rzeczowy MSWiA

 

Kontakt w sprawie pytań dotyczących sprzętu strażackiego w sklepie ogniowym.

Pytania, konsultacje, zamówienia

 

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium