Nowe zasady organizacji ratownictwa medycznego dla KSRG

0
Nowe zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG

Od 30 czerwca 2021 obowiązują nowe "Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG", stanowiące kontynuację wytycznych z roku 2013.

Ratowanie życia i zdrowia ludzi stanowi niezwykle istotne zadanie spośród wielu nałożonych na podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) stanowiąc również nieodłączny elementem każdej dziedziny ratownictwa. Zakres ratownictwa medycznego realizowanego przez podmioty KSRG, określony został w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 z późn. zm.) i obejmuje wykonywanie przez ratowników czynności z zakresu medycznych działań ratowniczych.

Podmioty KSRG wskazane zostały jako jednostki współpracujące z jednostkami systemu PRM. Zasady opracowano w celu określenia ramowych standardów organizacji ratownictwa medycznego oraz wykonywania medycznych działań ratowniczych w stosunku do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratowników podmiotów KSRG, a także podmiotów z nim współpracujących na mocy stosownych porozumienia. W organizacji ratownictwa medycznego wyodrębniono poziom podstawowy i zaawansowany. Dokument uwzględniając oba poziomy zawiera min. zakres zadań ratownictwa medycznego, standard gotowości operacyjnej jednostek, standard wyposażenia jednostki w sprzęt do ratownictwa medycznego wymagania kwalifikacyjne strażaków ratowników oraz strażaków ratowników medycznych, doskonalenie zawodowe. Całość została opatrzona załącznikami, będącymi istotnym uzupełnieniem dokumentu.

Załączniki stanowią:

 1. Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 2. Segregacja poszkodowanych w zdarzeniach masowych
 3. Sprzęt ratownictwa medycznego (ramowe standardy wyposażenia)
 4. Organizacja i nadzór ratownictwa medycznego w KSRG
 5. Zasady postępowania przy narażeniu ratowników KSRG na materiał potencjalnie zakaźny
 6. Dezynfekcja sprzętu ratowniczego używanego podczas działań ratowniczych
 7. Ramowy zakres współpracy jednostek KSRG, współpracujących z jednostkami PRM na obszarze województwa
 8. Współpraca jednostek KSRG z Zespołami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 9. Izolowane Zdarzenia Ratownictwa Medycznego wraz ze schematem
 10. Odstąpienie od Medycznych Działań Ratowniczych (MDR)
 11. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy PS

Załącznik nr 3 obejmuje:

 • Ramowy minimalny standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1
 • Dodatkowe, zalecane wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego R1
 • Grup Specjalistycznych (SGRWys. i SGRWN)
 • Respirator transportowy dla Grup Specjalistycznych
 • Ramowe minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w KSRG
 • Ramowe minimalne wymagania techniczne AED dla KSRG (wersja szkoleniowa).
 • Ramowy minimalny standard wyposażenia ratownika medycznego
 • Wyposażenie plecaka ratownika medycznego do działań międzynarodowych (grupy/modułu) – PLECAK A
 • Wyposażenie plecaka ratownika medycznego do działań międzynarodowych (grupy/modułu) – PLECAK B

cały dokument:

Wykaz ważniejszych zasad obowiązujących w KSRG

Standard gotowości operacyjnej jednostek KSRG na poziomie podstawowym

Jednostki

Kwalifikacje

Gotowość sprzętu

PSP

Wszyscy strażacy PSP z uprawnieniami ratownika

3 x zestaw ratownictwa medycznego R1

2 x AED

OSP w KSRG

min. 8 druhów z uprawnieniami ratownika, w tym: min. 2 ratowników

w zastępie ratowniczym

1 x zestaw ratownictwa medycznego R1

1 x AED

 

Standard gotowości operacyjnej jednostek KSRG na poziomie zaawansownym

Jednostki

Kwalifikacje

Gotowość sprzętu

PSP

Wszyscy strażacy PSP z uprawnieniami

ratownika w tym: min. 1 ratownik

medyczny na zmianie służbowej

3 x zestaw ratownictwa medycznego R1

2 x AED

min. 1 x plecak ratownika medycznego

OSP w KSRG

min. 8 druhów z uprawnieniami

ratownika,

w tym:

min. 2 ratowników w zastępie ratowniczym

w tym:

min. 1 ratownik medyczny

1 x zestaw ratownictwa medycznego R1

1 x AED

min. 1 x plecak ratownika medycznego


Standard minimalnego wyposażenia JRG PSP

Nazwa wyposażenia

Ilość

Zestaw ratownictwa medycznego R1

3 kpl.

Nosze ewakuacyjne

2 szt.

Deska ortopedyczna pediatryczna, kompletna (pasy,

unieruchomienie głowy) lub kamizelka pediatryczna

1 kpl.

Nosze podbierakowe

1 szt.

Butla z zapasem tlenu (jak w R1)

2 szt.

Butla o poj. 10 l z zapasem tlenu

1 szt.

Rozdzielacz do tlenoterapii masowej

1 szt.

Maski do tlenoterapii biernej zgodnej z liczbą wyjść z

rozdzielacza w tym 2/3 liczby masek dla dorosłych, 1/3

masek pediatrycznych

1 kpl.

Defibrylator zautomatyzowany (AED)

2 szt.

Zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50 osób

1 szt.

 

Standard minimalnego wyposażenia jednostek KSRG innych niż JRG PSP

Nazwa wyposażenia

Ilość

Zestaw ratownictwa medycznego R1

1 kpl.

Nosze ewakuacyjne

1 szt.

Deska ortopedyczna pediatryczna, kompletna (pasy,

unieruchomienie głowy) lub kamizelka pediatryczna

1 kpl.

Butla z zapasem tlenu (jak w R1)

1 szt.

Defibrylator zautomatyzowany (AED)

1 szt.

Zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50

1 szt.

Standard minimalnego wyposażenia JRG PSP do prowadzenia doskonalenia zawodowego z zakresu MDR na poziomie podstawowym 

Nazwa wyposażenia

Ilość

Zestaw ratownictwa medycznego R1 szkoleniowy

1 kpl.

Defibrylator zautomatyzowany (AED) – szkoleniowy dla

dorosłego i dziecka z kompletem elektrod ćwiczebnych

1 szt.

Fantom dorosłego do nauki:

 1. udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi,

 2. prowadzenia oddechów ratowniczych,

 3. ucisków klatki piersiowej,

 4. oceny tętna,

 5. z możliwością oceny i zapisu poprawności

wykonywanych czynności.

1 szt.

Fantom dziecka do nauki:

 1. udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi,

 2. prowadzenia oddechów ratowniczych,

 3. ucisków klatki piersiowej,

 4. oceny tętna;

 5. możliwością oceny i zapisu poprawności wykonywanych czynności.

1 szt.

Fantom noworodka/niemowlaka do nauki:

 1. udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi,

 2. prowadzenia oddechów ratowniczych,

 3. ucisków klatki piersiowej,

 4. oceny tętna,

 5. z możliwością oceny i zapisu poprawności

wykonywanych czynności.

1 szt.

Manekin do ewakuacji.

1 szt.

 

Ramowy minimalny standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1

Nazwa wyposażenia

Ilość

Rurki ustno-gardłowe jednorazowe. komplet

komplet 6 szt.

Jednorazowy sprzęt nadgłośniowy w różnych rozmiarach – zestaw

komplet min. 3 szt.

Pulsoksymetr, opcjonalnie z możliwością pomiaru Et CO2.

1 szt.

Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt

1 szt.

Worek samorozprężalny dla dorosłych z rezerwuarem tlenu (wielokrotnego użycia lub jednorazowy) O konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem,

z maską twarzową o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (3600)

1 szt.

Worek samorozprężalny dla dzieci z rezerwuarem tlenowym

(wielokrotnego użycia lub jednorazowy), o konstrukcji

umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem,

z maską twarzową dla dzieci o 2 rozmiarach, przezroczysta

i obrotowa (3600 ).

1 szt.

Filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy.

5 szt.

Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej

o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu

min.150 bar (max. 200 bar); ze zintegrowanym reduktorem

tlenowym i przepływomierzem lub reduktorem tlenowym

ze zintegrowanym przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi; reduktor tlenowy wyposażony

w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz króciec stożkowy do podłączenia

1 szt.

Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, o długości 10 m.

1 szt.

Wąsy tlenowe - cewnik do podawania tlenu przez nos.

3 szt.

Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy

przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże i jedna mała/, min. 95% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min, z rezerwuarem tlenu oraz z przewodami tlenowymi – przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym.

komplet 3 szt.

Nosze typu deska wyposażone: w pasy zabezpieczające,

mocowane obrotowo min. 3 komplety pasów, stabilizator głowy - zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego.

Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w KSRG.

1 komplet

Jednorazowy uniwersalny pas do stabilizacji złamań miednicy.

1 szt.

 

Kołnierze szyjne jednorazowe* , wodoodporne z możliwością

regulacji rozmiaru:

 1. kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany 2 szt.

 2. kołnierz szyjny dziecięcy regulowany 1 szt.

 3. kołnierze umieszczone w torbie transportowej 3 szt.

* Obecnie posiadane, na bieżąco wymieniać na kołnierze szyjne jednorazowe.

 

 

 

Szyny typu Kramer w jednorazowym bezszwowym rękawie

ochronnym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin

i wydalin, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku i na ramieniu – torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu.

Wymiary (tolerancja +/- 10 mm):

 1. 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm,

 2. 1500 x 120 mm,

 3. 1200 x 120 mm,

 4. 1000 x 100 mm,

 5. 900 x 120 mm – 2 szt.,

 6. 800 x 120 mm,

 7. 800 x 100 mm,

 8. 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm,

 9. 700 x 70 mm,

 10. 600 x 80 mm lub 600 x70 mm,

 11. 600 x 70 mm,

 12. 250 x 50 mm – 2 szt.

komplet 14 szyn

w torbie transportowej

Zestaw opatrunków /wymiary wg standardu/:

 1. indywidualny, pakowany w wodoodporny

  materiał 2 szt.

 2. opatrunek hemostatyczny 1 szt.

 3. kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm 10 szt.

 4. gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 5 szt.

 5. gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 5 szt.

 6. opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm 8 szt.

 7. chusta trójkątna tekstylna, 4 szt.

 8. bandaż elastyczny o szerokości 10 cm 3 szt.

 9. bandaż elastyczny o szerokości 12 cm 3 szt.

 10. elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 3 szt.

 11. przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m 1 szt.

 12. przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m 2 szt.

 13. żel schładzający w opakowaniu min 120ml 2 szt.

 14. opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz 2 szt.

 15. opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2 4 szt.

 16. opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej z możliwością ułożenia na plecach 2 szt.

 

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):

 1. jednoczęściowa

 2. szerokość taśmy min. 4 cm,

 3. z możliwością zapisania czasu założenia na opasce,

 4. z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem,

 5. z płynną regulacją naciągu,

 6. z możliwością założenia jedną ręką.

2 szt

Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50)

1 szt.

Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min.16 cm.

1 szt.

Okulary ochronne.

2 szt.

Maska ochronna dla ratownika min. FFP 2 lub FFP 3.

4 szt.

Maska chirurgiczna dla poszkodowanego.

6 szt.

Sól fizjologiczna 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml.

2 szt.

Folia izotermiczna.

5 szt.

Folia do przykrywania zwłok.

3 szt.

Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała.

2 szt.

Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml.

1 szt.

Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru

czerwonego.

2 szt.

Torba / Plecak:

 1. wymiary: długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/- 5) cm, wysokość: 30 ( +/- 10) cm,

 2. wykonanie z materiału wodoodpornego, zmywalnego,

  wytrzymałego na przetarcia.

1 szt.

 

Dodatkowe, zalecane wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego R1

Grup Specjalistycznych (SGRWys. i SGRWN)*

Nazwa wyposażenia

Ilość

Śpiwór termoizolacyjny (trójwarstwowa folia izotermiczna)

2 szt.

Ogrzewacze żelowe wielokrotnego użytku o powierzchni

grzewczej

2000 cm2

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

1 szt.

Nosze próżniowe

1 szt.

Koc bakteriostatyczny zmywalny wielokrotnego użytku

1 szt.

 

Wyposażenie plecaka ratowniczego opatrunkowego, wyposażenie ratownika TRIAGE.

 

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium