Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. pomorskie

0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. pomorskie

Dotacja dla OSP ze środków WFOŚiGW dla województwa pomorskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022), w ramach wspólnej realizacji ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać  w terminie do 29 marca 2022 roku.  

 

 

 

Dofinansowanie dla województwa pomorskiego.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa pomorskiego.

Cel programu pn.: "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- 2022".

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Termin składania wniosków.

Nabór wniosków trwa od daty jego ogłoszenia do dnia 29 marca 2022 roku, z zastrzeżeniem pkt VI. 4, 5 i 6 Regulaminu naboru. 

Warunkiem uznania wniosku za złożony w terminie jest dostarczenie do Funduszu jego wersji papierowej do dnia 29 marca 2022 roku. Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

UWAGA! Wnioski należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku oraz jego wersja edytowalna wraz z Rekomendacją właściwego Komendanta Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), jak i w wersji papierowej.

Wszystkie informacje i dokumenty dot. programu pn.: "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- 2022".

Pliki do pobrania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GDAŃSKU ogłasza nabór wniosków

Jaki sprzęt podlegać będzie dotacji ze środków WFOŚiGW

Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w "Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", stanowiącym załącznik Załącznik do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków WFOŚiGW/NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych  Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 2022.”

 

 

Lp.

Nazwa asortymentu

Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty 

Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

1.

Ubranie specjalne

Min. Dwuczęściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

2.

Buty specjalne strażackie skórzane

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

3.

Buty specjalne strażackie gumowe

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

4.

Rękawice specjalne

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

5.

Kominiarka niepalna strażacka

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

6.

Hełm strażacki

Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

7.

Ubranie koszarowe

Minimum trzyczęściowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa)

8.

Spodnie pilarza

 

9.

Wodery

 

10.

Kombinezon ochronny na owady

 

Min. trójwarstwowy.

11.

Aparat powietrzny nadciśnieniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

12.

Butla do aparatu powietrznego

 

13.

Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

14.

Sygnalizator bezruchu

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

15.

Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym

 

Sprzęt łączności

1.

Radiotelefon przenośny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

2.

Ładowarka do radiotelefonu przenośnego

 

3.

Radiotelefon przewoźny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

4.

System selektywnego alarmowania

 

5.

Megafon

 

6.

Syrena alarmowa

 

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

 

1.

Drabina przenośna ratownicza

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

2.

Agregat prądotwórczy

Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA

3.

Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych

Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

4.

Motopompa pożarnicza

Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

5.

Pompa pływająca

Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

6.

Zbiornik przenośny na wodę

Pojemność zbiornika min. 2000 dm3

7.

Wąż ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

8.

Wąż tłoczny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

9.

Smok ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

10.

Prądownica wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

11.

Prądownica pianowa

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

12.

Wytwornica piany

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

13.

Kurtyna wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

14.

Zasysasz liniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

15.

Rozdzielacz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

16.

Zbieracz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

17.

Stojak hydrantowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

18.

Tłumica

 

19.

Topór/inopur/siekierołom/narządzie wielofunkcyjne

 

20.

Pilarka do drewna

Moc silnika min 2,2 kW.

21.

Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych

Moc silnika  min. 4,0 kW.

22.

Piła tarczowa do stali i betonu

Moc silnika min. 3,0 kW.

23.

Detektor prądu przemiennego

 

24.

Detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla

Wielo lub jednogazowy

25.

Wentylator oddymiający

Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h

26.

Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej

 

27.

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

 

28.

Parawan ochronny

 

29.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG

 

30.

Siodełko wężowe

 

31.

Mostek przejazdowy

 

32.

Sito kominowe

 

33.

Spalinowy opryskiwacz plecakowy

Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3

34.

Bosak dielektryczny

 

35.

Nożyce dielektryczne

 

37.

Latarka kątowa

 

38.

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów

 

39.

Podpora stabilizująca

 

40.

Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

41.

Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m

 

42.

Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy do samochodu pożarniczego

 

43.

Ratowniczy sprzęt hydrauliczny

 

44.

Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium