Konkurs pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”. 0
Konkurs pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.  Nabór ofert trwa do 11 lipca 2022 r. do godz. 16.00

czytaj całość »
ORLEN dla strażaków 0
ORLEN dla strażaków

Rozpoczęcie naboru do programu ORLEN dla Strażaków 2022! Fundacja ORLEN ogłasza nabór do tegorocznej edycji programu ORLEN dla Strażaków. W tym roku Fundacja ORLEN przeznaczy kolejne dwa miliony złotych na wsparcie Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce. Nabór do programu potrwa do 04.07.2022.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. mazowiecie 0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. mazowiecie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Nabór wniosków w ramach w/w programu trwać będzie od dnia 23.03.2022 r. do dnia 15.04.2022 r.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. wielkopolskie 0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. wielkopolskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wnioski należy składać w terminie od dnia 23.03.2022 r. do dnia 25.04.2022 r. do godz. 15:00.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. świętokrzyskie 0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. świętokrzyskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż ogłasza nabór wniosków dla jednostek OSP z terenu województwa świętokrzyskiego  w ramach  "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Termin składania wniosków od 15.03.2022 r. do 01.04.2022 r.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. warmińsko-mazurskie 0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że od 28.03.2022 r. rusza nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie do dnia 08.04.2022 r. (piątek) do godziny 15.00.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. pomorskie 0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. pomorskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022), w ramach wspólnej realizacji ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać  w terminie do 29 marca 2022 roku.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. śląskie 0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. śląskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 16 maja 2022 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. lubuskie 0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. lubuskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 11.03.2022 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). Termin składania wniosków: od 11 marca 2022 r. do 08 kwietnia 2022 r.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. kujawsko-pomorskie 0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udziela dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie kujawsko-pomorskim. W ten sposób fundusz wspiera działania jednostek OSP, które zwykle jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia i podejmują akcje ratowniczo-gaśnicze w terenie. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia br.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. lubelskie 0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. lubelskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie nabór wniosków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek OSP z terenu woj. lubelskiego, w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2022, zwanego dalej Programem. Termin składania wniosków: od 10 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r.    

czytaj całość »
Program "MAŁY STRAŻAK" dla OSP z woj. małopolskiego 0
Program "MAŁY STRAŻAK" dla OSP z woj. małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął nabór wniosków do programu „Mały Strażak”. Wojewódzki Fundusz przeznaczy pomoc finansową w formie dotacji na zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników na terenie województwa małopolskiego. Nabór trwa w terminie od 01.03.2022 r. do 25.03.2022 r. do godziny 15.30.

czytaj całość »
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. dolnośląskie 0
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP - 2022.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków do programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Beneficjentami programu mogą być Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z terenu województwa dolnośląskiego. Wnioski należy składać w terminie od 04.03.2022 r. do 08.04.2022 r.

czytaj całość »
Program "BEZPIECZNE ORLĘTA" 0
Program "BEZPIECZNE ORLĘTA"

Fundacja ORLEN ogłasza drugą edycję programu grantowego „Bezpieczne Orlęta”, skierowanego do miejskich i powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej, przy których działają sale edukacyjne dla dzieci i młodzieży – między innymi tzw. „ogniki”. Budżet programu to 60 000 złotych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o darowiznę o wysokości 6 tys. złotych

czytaj całość »
Dotacja KSRG 0
Dotacja KSRG

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pokrywane są z: budżetu państwa (tzw. dotacje KSRG lub MSWiA), dochodów instytucji ubezpieczeniowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dystrybucją środków finansowych pochodzących z budżetu państwa (dotacja ksrg lub MSWiA) oraz instytucji ubezpieczeniowych zajmuje się Państwowa Straż Pożarna.

Państwowa Straż Pożarna obecnie pośredniczy w przyznawaniu form dotacji (dofinasowań) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należących do systemu KSRG.

czytaj całość »
Dotacja MSWiA 0
Dotacja MSWiA dla jednostek nie włączonych do KSRG

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pokrywane są z: budżetu państwa (tzw. dotacje KSRG lub MSWiA), dochodów instytucji ubezpieczeniowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dystrybucją środków finansowych pochodzących z budżetu państwa (dotacja ksrg lub MSWiA) oraz instytucji ubezpieczeniowych zajmuje się Państwowa Straż Pożarna.

Państwowa Straż Pożarna obecnie pośredniczy w przyznawaniu form dotacji (dofinasowań) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do systemu KSRG.

czytaj całość »
Dotacje dla MDP 2021 0
Dotacje dla MDP

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku:

  1. Zagadnienia wstępne.
  2. Opis postępowania.
  3. Udzielenie dotacji – zawarcie umowy (możliwość zawarcia umowy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych)..
  4. Rozliczenie dotacji - (możliwość rozliczenia dotacji w formie papierowej lub w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych)..
  5. Zakres przedmiotowy dotacji.
czytaj całość »
FUNDACJA ORLEN DLA STRAŻAKÓW 0
FUNDACJA ORLEN DLA STRAŻAKÓW

FUNDACJA ORLEN DLA STRAZAKÓW rozpoczęła nabór do tegorocznej edycji programu ORLEN dla Strażaków.
Rok 2021 to kolejne dwa miliony złotych na wsparcie Państwowych i Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej prowadzących działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  1. CEL
  2. WYKAZ SPRZĘTU
  3. WARUNKI PROJEKTU
  4. INFORMACJE I WNIOSKI DO WYGENEROWANIA
czytaj całość »
GRANTY DLA OSP w PROGRAMIE „WzMOCnij swoje otoczenie” 0
GRANTY DLA OSP w PROGRAMIE „WzMOCnij swoje otoczenie”

Masz realny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy i potrzebujesz wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej? Weź udział w PROGRAMIE „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – krajowy operator system przesyłowego w Polsce. Poprzez program “WzMOCnij swoje otoczenie” firma wyposaża lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w narzędzia, które pomagają im wypełniać ważną misję publiczną i zadania na rzecz mieszkańców.

NAGRODAMI W PROGRAMIE SĄ GRANTY NA REALIZACJĘ PROJEKTU SPOŁECZNEGO W WYBRANYCH GMINACH DO 20 000 ZŁ.

czytaj całość »
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium