KPP procedura nr 16 ZATRUCIA WZIEWNE - Primum non nocere

30
KPP procedura nr 16 Zatrucia wziewne - Primum non nocere

Zatrucia wziewne - zadymienia, pożary. Strażacy jak i poszkodowani narażeni są na zatrucia wziewne. Z tego też powodu bardzo istotna jest praca w aparatach ochrony dróg oddechowych (AODO) by izolować drogi oddechowe podczas działań, ratowania i ewakuacji ze strefy zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi (toksycznymi) czyli z atmosfery nie nadającej się do oddychania. Osoby cywilne znajdujące się w strefie zadymienia mają bardzo małe szanse na dobrą izolację dróg oddechowych, są szczególnie narażeni na zatrucia wziewne oraz obrażenia dróg oddechowych. Bardzo często to my strażacy jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia. Jeśli w strefie pożaru znajdują się ludzie, należy ich bezwzględnie ewakuować i zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego (ZRM), udzielić pierwszej pomocy. Dobra znajomość procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwoli nam na skuteczne i profesjonalne wykonanie czynności przedmedycznych.

 

Osoby cywilne znajdujące się w strefie zadymienia mają bardzo małe szanse na skuteczne odizolowanie dróg oddechowych, są szczególnie narażeni na zatrucia wziewne oraz obrażenia dróg oddechowych. Często to strażacy są pierwsi na miejscu zdarzenia. Jeśli w strefie pożaru znajdują się ludzie, należy ich bezwzględnie ewakuować i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego (ZRM). Dobra znajomość procedur KPP pozwoli nam na skuteczne i profesjonalne wykonanie czynności przedmedycznych. 

Zatrucie dymem.

W wyniku wdychania dymu powstałego podczas pożaru dochodzi do uszkodzenia układu oddechowego. Towarzyszy temu:

Inhalacja tlenku węgla i innych gazów powstałych w procesie spalania.

Uszkodzenie górnych dróg oddechowych z następowym obrzękiem.

Uszkodzenie dolnych dróg oddechowych.

Chemia.

Najgroźniejsze substancje obecne w dymie pożarowym:

Tlenek węgla /CO/.

Cyjanowodór /HCN/.

Dwutlenek węgla /CO₂/.

Procedura nr 16 KPP.

Rozpoznanie miejsca zdarzenia

                                            ↓

Ewakuacja ze strefy zagrożenia w miarę możliwości

z izolacją dróg oddechowych poszkodowanego

                    
                                             ↓

Sekwencja medycznych działań ratowniczych

procedura nr 2

 

    ↓                                                                                              ↓

 

Stałe kontrolowanie drożności dróg oddechowych

Zatrzymanie krążenia

RKO rozpoczyna się od

5 oddechów ratowniczych

następnie uciśnięcia klatki piersiowej

(procedura nr 3 lub 4)

stałe kontrolowanie drożności dróg oddechowych

 

Pierwszym punktem procedury nr 16 jest Rozpoznanie miejsca zdarzenia czyli tzw. "Złota 5":

 • Zabezpieczenie ratowników.
 • Identyfikacja zagrożeń.
 • Liczba poszkodowanych.
 • Potrzebne dodatkowe siły i środki
 • Mechanizm zdarzenia
 1. Ewakuacja ze strefy zagrożenia powinna odbyć się w miarę możliwości z izolacją dróg oddechowych poszkodowanego.
 2. Sekwencja ratowniczych działań medycznych.
 • Ocena stanu przytomności: zaburzenia świadomości różnego stopnia (skala AVPU).
 • Ocena drożności dróg oddechowych (A). Patrz, słuchaj, wyczuj ruch powietrza.

Sprawdzenie czy w jamie ustnej nie ma ciała obcego: ewentualne usunięcie.

W przypadku niedrożności dróg oddechowych (bezdech, chrapanie, bulgotanie, stidor) natychmiast należy je udrożnić przez usunięcie ciał obcych, odessanie, i wysunięcie żuchwy (osoby nieprzytomne).

Uwaga! U osób zarówno przytomnych jak i nieprzytomnych należy zwrócić uwagę na okoliczności i objawy wskazujące na możliwość oparzenia górnych dróg oddechowych - jeśli pojawią się może szybko dojść do niedrożności dróg oddechowych.

okolicznościami, w których może dojść do oparzenia górnych dróg oddechowych są: oddychanie w zamkniętym pomieszczeniu, ewakuacja z dymu/ze strefy ognia, brak przytomności w strefie pożaru, narażenie na działanie pary wodnej.

objawami wskazującymi na możliwość oparzenia górnych dróg oddechowych są: zapach dymu w powietrzu wydychanym, oparzenia twarzy, przypalone brwi lub włosy przedsionka nosa, oparzenia w jamie ustnej, plwocina podbarwiona sadzą.

objawy obrzęku górnych dróg oddechowych: chrypka (może być wczesnym objawem narastającego obrzęku w drogach oddechowych (zapytaj od kiedy), stridor (świszczący oddech) wskazuje na ciężki obrzęk dróg oddechowych, które może doprowadzić do niewydolności oddechowej i jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

poszkodowany nieprzytomny z podejrzeniem urazu kręgosłupa: udrożnienie bezprzyrządowe: wysunięcie żuchwy, następnie u osób głęboko nieprzytomnych rozważyć; udrożnienie przyrządowe: rurka ustno-gardłowa, rurka nosowo-gardłowa, rurka krtaniowa lub maska krtaniowa.

W przypadku podejrzenia współistnienia urazu kręgosłupa szyjnego, należy delikatnie, ale stanowczo stabilizować szyję i głowę dłońmi, i utrzymywać ręczną stabilizację, aż do czasu ostatecznej stabilizacji.

poszkodowany nieprzytomny bez podejrzenia urazu kręgosłupa: odgięcie głowy i uniesienie żuchwy.

 • Ocena oddechu (B): częstotliwość oddechu różna, możliwy brak prawidłowego oddechu.

Założyć pulsoksymetr (w przypadku zatruć tlenkiem węgla lub cjankami odczyt będzie niewiarygodny).Jako zasadę należy przyjąć, że wartość poniżej 92% powinna zaalarmować, oraz wywołać odpowiednią reakcję (podjąć czynności w celu odpowiedniego natlenowania tkanek). Poszkodowanego, należy tak prowadzić, by wartość SpO2 utrzymywała się powyżej 95%. Jeśli poszkodowany ma objawy hipoksji lub trudności z oddychaniem należy kontynuować tlenoterapię.

Jak wynika z ostatnich badań, zbyt duże stężenie tlenu może być szkodliwe, dlatego rozsądne wydaje się dążenie do utrzymania odczytu (wysycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) z pulsoksymetruu około 95% a nie 100%.

Oddech obecny: utrzymanie drożności dróg oddechowych (u osoby głęboko nieprzytomnej rozważyć założenie rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, rurki krtaniowej lub maski krtaniowej).

Tlenoterapia: zastosowanie maski z workiem rezerwuarowym i przepływem tlenu 15l/min.

Uwaga! W przypadku wystąpienia objawów obrzęku dróg oddechowych przepływ tlenu 25l/min.

Zwracajmy szczególną uwagę na ogólny wygląd poszkodowanego, częstość oddechową, zgłaszane przez niego dolegliwości i natychmiast reagujmy. U osób oddychających spontanicznie kontrolujmy objętość oddechową poprzez wyczuwanie ruchu powietrza przy nosie i ustach, oraz obserwację ruchów klatki piersiowej.

W przypadku braku oddechu: RKO rozpoczyna się od 5 oddechów ratowniczych następnie uciśnięcia klatki piersiowej (procedura nr 3 lub 4).

Pulsoksymetr - sklep ogniowy

 • Ocena krążenia (C): częstotliwość tętna: różna.

  Uwaga! Czy zaopatrzono krwotok zewnętrzny? W przypadku zauważenia intensywnego krwotoku należy go natychmiast uwidocznić i zatamować, stosując w miejscu krwawienia ucisk bezpośredni lub opatrunek uciskowy albo powyżej miejsca krwawienia opaskę uciskową.

Oprócz sprawdzenia oddechu należy zbadać również tętno (częstość i jakość) na tętnicach promieniowych i szyjnych. Ocenie podlega również jego charakter (wypełnienie tętnic – uwagę należy zwrócić na tętno nitkowate, skaczące, słabe, niemiarowe). Podczas poszukiwania tętna na tętnicy promieniowej oceniamy również kolor skóry, jej temperaturę i stan (nawrót kapilarny).

 • Wywiad ratowniczy:

  SAMPLE: Symptomy, Alergie, Medykamenty, Przebyte choroby, Lunch (pora ostatniego posiłku, Ewentualnie co się stało.

  należy zwrócić uwagę na ból, pieczenie, duszność, oddychanie w zamkniętym pomieszczeniu, ewakuacja z dymu/ze strefy ognia, brak przytomności w strefie pożaru, narażenie na działanie pary wodnej.

 • Ocena poszkodowanego pod kątem istniejących obrażeń oraz dolegliwości.

        badanie urazowe: głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica, kończyny dolne, kończyny              górne (każda z kończyn dolnych i górnych badana jest osobno).

 • Wdrożenia postępowania adekwatnego do dolegliwości oraz obrażeń.

Uwaga! W przypadku występowania objawów wstrząsu hipowolemicznego (poszkodowany blady, spocony, zaburzenia świadomości, oddech przyspieszony, tętno przyspieszone słabo wyczuwalne na tętnicy promieniowej, nawrót kapilarny powyżej 2 sek.) należy wdrożyć wstępne postępowanie przeciwwstrząsowe.

 • Termoizolacja.

Mając na względzie termoizolację naszego poszkodowanego, folia powinna okrywać całą sylwetkę dookoła, a nie tylko zakrywać go z góry. Realne znaczenie dla termoizolacji ma grube, suche, wielowarstwowe okrycie o stosunkowo wysokiej termoizolacyjności (clo – wartość izolacyjności cieplnej). Warstwa cienkiej folii NRC może posłużyć jako zewnętrzna warstwa, wiatroszczelna i wodoodporna. Właściwą izolację zapewniają warstwy powietrza występującego pomiędzy warstwami szczelnego okrycia. Termoizolacja spełnia również rolę wsparcia psychicznego, nasz poszkodowany poczuje się zaopiekowany, ciepło kojarzy się z bezpieczeństwem. Czy wreszcie folia daje komfort w postaci zasłonięcia ciała przed wzrokiem przechodniów.

 • Regularna ocena funkcji życiowych i postępowanie adekwatne do stanu poszkodowanego.

Uwaga! Bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku dróg oddechowych.

 • Wsparcie psychiczne (również w przypadku osób przytomnych). 

Istotną rzeczą jest również by jeden z ratowników obecnych na miejscu zdarzenia wypełnił kartę Udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy by oddać ten dokument wraz z poszkodowanym kierownikowi ZRM, który pojawi się na miejscu.

Oprócz znajomości procedur udzielania KPP kierujmy się zasadą: 

 • "Primum non nocere" (z łac.) - „Po pierwsze nie szkodzić”.

Udzielając kwalifikowanej pierwszej pomocy pamiętaj, że nie jesteś ratownikiem medycznym czy lekarzem. Przede wszystkim masz nie pogorszyć stanu poszkodowanego i utrzymać jego funkcje Życiowe do momentu przyjazdu ZRM.

Znajomość wyposażenia torby R1 oraz rozmieszczenie zawartości - to kolejna istotna rzecz w działaniach każdego strażaka. O tym w następnym wpisie.

Komentarze do wpisu (30)

1 lutego 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500 Mg qjk.zvej.sklepogniowy.pl.itl.wd http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

1 lutego 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxil Dose For 55 Pounds Amoxicillin qzq.hlwr.sklepogniowy.pl.gyu.jk http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

1 lutego 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online Without Prescription Buy Amoxil eht.wraq.sklepogniowy.pl.uwu.ut http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

1 lutego 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin No Prescription sra.eevq.sklepogniowy.pl.ylf.nk http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

2 czerwca 2021

талисман камни знак зодиака серафинит камень знак зодиака камень аметист знак зодиака камни знаков зодиака весы овны знак зодиака камень https://newsaboutss.blogspot.com/2021/05/blog-post.html https://yournewstops.blogspot.com/2021/04/blog-post_56.html https://bopspopss.blogspot.com/2021/05/blog-post.html цитрин камень знаки зодиака камень знак зодиака близнец лазурит камень знаки зодиака знак зодиака какие камни циркон знак зодиака камень камни со знаками зодиака камни телец знак зодиака гематит камень знак зодиака дева знаки зодиака камень агат камень знаки зодиака камни топаз знаки зодиака знак зодиака какой камень знаки зодиака камни стрельца

4 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Iucivibed Eenawibag frw.hzoq.sklepogniowy.pl.pgp.ed http://slkjfdf.net/

4 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Ouhubu Epojeh sjz.omfp.sklepogniowy.pl.udb.pf http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

download portable device driver for windows 10dolby atmos for windows 10 crack free downloadwindows xp sp 2 download free freewindows 2008 r2 vmdk download freechromium browser download windows 10get pip py download for windows 10download driver sony vaio windows 10dunzip32.dll windows 7 download freecanon quick menu download windows 10 freeacpi hpq0006 driver download windows 7 free cisco anyconnect secure mobility client download windows 10 x64 free download game pc offline windows 7 64 bit mcafee update free download for windows 10 devil may cry 2 pc game free download highly compressed google photos for windows 10 download carcassonne pc free download dskprobe exe windows 10 download canon mf4150 printer driver free download for windows xp free tp link tl wn722n driver download windows xp free hp laserjet pro mfp m125a driver download windows 10 messenger facebook download windows 10 darksiders 1 pc game free download full version highly compressed hp windows 10 recovery usb download microsoft directx 9 download for windows 8 free scratch download for pc windows 10 https://fundamentservis.ru/dell-laser-mfp-1815-driver-dell-laser-mfp-1815dn/ https://fundamentservis.ru/halo-3-odst-sergeant-johnson-code-how-to-unlock/ https://fundamentservis.ru/asus-vii-hero-drivers-rog-crosshair-viii-hero/ https://fundamentservis.ru/velodyne-vbold-over-ear-wireless-bluetooth/ https://fundamentservis.ru/madden-16-draft-champions-simulator-mock-draft/ download epson event manager windows 10 jre free download for windows 7 64 bit free firefighter pc games free download alfa network 802.11 g driver download windows 10 arduino uno driver windows xp download free flash player 10.2 download windows 10 download hyper v for windows 10 home adobe photoshop cc download for pc windows 7 download windows ultimate 64 bit iso free epson scanner driver windows 10 download fiji imagej download windows free download free softphone windows free hindi bible free download for windows 10 download setup wizard for windows 10 windows internet explorer 11 free download for xp free https://fundamentservis.ru/corsair-utility-engine-not-working-5-ways-to-fix/ https://fundamentservis.ru/brother-hl-6180dw-driver-driver-brother-hl-6180/ https://fundamentservis.ru/sony-xperia-z5-android-6-sony-xperia-z5-android-7/ https://fundamentservis.ru/rgb-hdmi-300-a-rgb-hdmi-300-a/ https://fundamentservis.ru/enermax-coenus-pc-computer-case-enermax-coenus/ download windows 7 for free without product key free download google desktop windows 10 java 34 bit download windows 10 swf player free download for windows 7 free adobe creative cloud download windows 7 free winrar download free 64 bit windows 10 free final fantasy tactics pc game free download hungry shark evolution game download for pc window 7 civil engineering software free download for pc download ultrasurf for windows xp free

7 czerwca 2021

intune company portal download windows 10call of duty 4 free download pc multiplayergeometry dash free download windows freelenovo oem windows 10 iso downloadcode lyoko pc game free downloadhp laserjet p1102 driver windows 10 32 bit downloadwindows 10 single language iso download freehouse design software free download for windows 10gta san andreas download pc windows 8.1hp solution center 13.0 download windows 10 equalizer for pc windows 7 64 bit free download hola vpn download for windows 10 free stata download for windows free download games for windows live offline installer for windows 10 download windows 10 1607 iso free battlefield 2 game free download full version for pc softonic download chromium for windows xp free download vpn free for pc windows 10 coreldraw x4 windows 10 download full version flash player 8 download for windows 10 windows 10 download iso image free free adobe premiere pro cc free download full version for pc dragon ball z budokai tenkaichi 3 free download for pc ps3 remote play pc download windows 10 f1 2013 pc game free download full version https://bestsmiles.net.ru/download-the-latest-windows-10-version-get-the/ https://bestsmiles.net.ru/download-python-3-6-for-windows-10-64-bit-python-3/ https://fundamentservis.ru/guitar-hero-3-iso-xbox-360-guitar-hero-iii-xbox/ https://fundamentservis.ru/m-audio-fast-track-ultra-driver-mac-m-audio-fast/ https://fundamentservis.ru/nine-inch-nails-guitar-hero-use-in-video-games/ free offline puzzle games download for pc flipaclip windows 10 download google mail download for windows 10 pc games 32 bit windows 7 download apk installer for pc windows 10 download dell mobile broadband manager windows 10 download zip download windows free kierki windows xp download free autorun dll windows 10 download microsoft word 2007 download free windows xp free hidden object games for windows 10 free download counter strike 1.6 free download for pc windows 7 download free windows 7 games for pc android studio 64 bit windows 10 download download tattoo photo editor free for pc https://chromebrowser.ru/easy-display-manager-samsung-download-windows-10/ https://chromebrowser.ru/free-download-rocketdock-for-windows-10-64-bit/ https://fundamentservis.ru/sleeping-dogs-ps-plus-where-is-new-game/ https://rd-ok.ru/dxcpl-download-windows-10-d3dconfig-a-new-tool-to/ https://chromebrowser.ru/free-download-fonts-for-windows-10-microsoft-free/ editplus download windows 10 apache http server for windows free download free download service pack 3 windows xp 32 bits portugues free download windows 10 linux free download photoshop cs5 portable for windows xp free download motorola pc suite for windows 10 games for download for windows xp free best video cutter for pc free download desperate housewives game download pc download picasa for windows 10 64 bit

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Ulimoyi Oromuwa bcy.emkw.sklepogniowy.pl.owq.ow http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Ugajug Egetojex ata.kicc.sklepogniowy.pl.rmb.sj http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Oqupep Iwuxot vrc.grje.sklepogniowy.pl.gwp.lu http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Ubakokog Aixirovu dww.dllv.sklepogniowy.pl.ilk.lz http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Osabek Mizuyeda qpi.syea.sklepogniowy.pl.rjq.ex http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Uxulgef Umebuyudi zdw.hbjz.sklepogniowy.pl.bdp.hk http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Okekuzu Aukihto yms.wutz.sklepogniowy.pl.cex.rh http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Uqivari Amieem bem.nrmb.sklepogniowy.pl.eqe.um http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Savorirow Iuusesr xfp.vasq.sklepogniowy.pl.kai.zh http://slkjfdf.net/

7 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Ieowiqi Alacule uhm.yela.sklepogniowy.pl.tyf.kw http://slkjfdf.net/

8 czerwca 2021

http://slkjfdf.net/ - Sifaomol Iyaxiu zfg.yjhk.sklepogniowy.pl.ipk.xo http://slkjfdf.net/

9 czerwca 2021

download facebook spy tool 3utools download for windows 10 32 bitfate hollow ataraxia pc game downloadnba 2k14 free download for windows xp freefree download word programs windows freecall of duty for pc free download full version mw2anno 1503 windows 10 downloadphotoshop cs3 free download for pc windows 7download free latest yahoo messenger for windows xp freecounter strike free game download for pcram booster for windows xp free download free gpmc download windows 10 samsung new pc studio windows 7 64 bit free download download ms dos for windows 10 windows 10 inside out free download free lightworks download free windows 10 download password manager for windows 8 free system software download for windows 7 free download windows 10 calculator without store 7z extractor free download for windows 7 free windows live mail update 2012 free download free angry birds seasons pc game activation key free download download windows vista operating system for free free download teams for windows 10 microsoft office word for windows 8 free download free batman arkham knight game for pc free download https://fundamentservis.ru/2018-02-cumulative-update-for-windows-10-version/ https://rd-ok.ru/download-wan-miniport-driver-windows-10-wan/ https://chromebrowser.ru/facetime-windows-10-free-download-results-for/ https://fundamentservis.ru/metro-pcs-windows-phone-635-tmobile-metropcs-first/ https://chromebrowser.ru/free-download-windows-photo-viewer-for-win-10/ download jdk 1.6 for windows 10 civilization windows 10 download download call of duty free for windows 10 download showbox for windows laptop free java netbeans download for windows 10 64 bit wwe themes for windows xp free download free download free snipping tool windows 10 free alarm clock for pc windows 7 free download free download oracle 10g for windows 10 64 bit dell ethernet controller driver for windows xp free download free internet explorer 8 free download for windows xp 32 bit free windows migration assistant download for pc dragon ball z extreme mugen 2016 pc game free download bluetooth windows 10 pc download intex pc camera it 305wc driver free download windows 7 free https://mixpresent.ru/asus-h170-bios-update-well-built-atx-gaming-board/ https://chromebrowser.ru/free-download-adobe-reader-8-for-windows-10-adobe/ https://chromebrowser.ru/free-download-borland-c-for-windows-10-download/ https://rd-ok.ru/download-windows-10-bluetooth-intel-wireless/ https://chromebrowser.ru/flight-simulator-free-download-windows-10-free/ jboss download for windows 10 64 bit local area connection driver windows xp download free best military games for pc free download free download gadgets for windows 8.1 free jdk 8 free download for windows 7 32 bit free spotify download pc windows 8.1 download audio for windows xp free download wldcore.dll windows 10 free download game perang offline pc gratis petz 5 download windows 10 free

19 czerwca 2021

FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles: 1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode. 2. People most interested by them. 3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding). 4. latest Facebook statuses 5. Places visited. 6. Events attending or already participated in FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else. FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information. fifa 16 cover vote mexicodeus ex human revolution director's cut trainerpaws and claws pampered petsrealtek rtl8811au wireless lan 802.11ac usb 2.0 network adapter windows 7dgs-1100-08 firmwareintel r 82578dc gigabit network connectionsamsung bluray bd p4600gigabyte ga z170x gaming gtpioneer avh-x491bhsdragon age inquisition serpentstone dlink dcs-934l what is scm msi sound card for windows xp game buffer by advtweaks sound blaster recon3d fatal1ty professional http://newsfrom476venoarokax1.blogspot.com/2021/06/hp-officejet-4300-driverresults-for-hp.html http://newsfromquiricanst.blogspot.com/2021/06/drivers-for-netgear-wg111v2results-for.html http://newsfrom7dennumnamutz.blogspot.com/2021/06/envy24-family-audio-controllerenvy24.html http://newsfrom0synglapahaez.blogspot.com/2021/06/24g-wireless-optical-mouse-driver-free.html http://newsfromflexerbooaa.blogspot.com/2021/06/usbvid8087-device-usbvid8087-requires.html metro pcs kyocera hydro life trouble brewing lumosity game amd radeon hd 6850 driver realtek rtl8191su wireless lan 802.11n usb 2.0 network adapter driver download windows xp cod advanced warfare patch dlink dir 625 firmware amd r9 290 drivers windows 10 samsung clx-6260fd virgin mobile htc desire 610 fallout 4 preset mods resident evil 5 snow globe tp-link tl-wdn4800 drivers install snort on mac lenovo thinkpad e420 drivers gigabyte ga-z68x-ud4-b3 alienware m17x r3 webcam driver asus usb n13 driver download hp z600 bios update ga-g31m-s2l hp pavilion slimline drivers epson stylus nx510 driver how to screenshot on sky 6.0 hercules mp3 e2 driver hp probook 430 drivers epson perfection v200 photo with open multiple files hid-compliant device twitter apk old version gigabyte ga-ma78lm-s2h intel hd 5000 driver sony bdp-bx2 new vegas explorer perk the program explorer.exe stopped interacting with windows how to uninstall amd relive msi z270 motherboard drivers dell latitude d630 driver call of duty ghosts update xbox 360 amd radeon hd 6700m drivers asus eee pc seashell series drivers hp pavilion x360 drivers windows 10

20 czerwca 2021

FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles: 1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode. 2. People most interested by them. 3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding). 4. latest Facebook statuses 5. Places visited. 6. Events attending or already participated in FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else. FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information. verizon marshmallow update s6operation raccoon city cheatsc&c 3 trainerwii u upscale wii gamescyborg v7 keyboard drivershp photosmart 8200 drivershp coolsense windows 10 downloadnexus 5 camera issuesis wizard101 safe to downloadrage of the firelands sharp mx-m260 driver nvidia 560 ti drivers lenovo thinkpad l440 drivers seagate 200gb cloud storage lumia 950 xl vs 1520 http://newsfromhiamaserbo3x.blogspot.com/2021/06/realtek-rtl8139-family-pci-fast.html http://newsfromcusomdonegi.blogspot.com/2021/06/umc202hd-driversbehringer-umc202hd-192k.html http://newsfrom575remaleriqp.blogspot.com/2021/06/linksys-usb3gigv1-driver.html http://newsfromquiricanst.blogspot.com/2021/06/fi-5530c2-driverfujitsu-fi-5530c2.html http://newsfromsparenopsaox.blogspot.com/2021/06/intelr-hd-graphics-4400-driverunduh.html dual style madden 16 nvidia geforce gt 620 drivers football manager 2011 patch 11.3 mi pad 2 dual boot dell u2412m monitor driver samsung bd-c6800 nvidia geforce 860m driver mad catz mc2 pc drivers blackberry priv black friday kaleidoscope screensaver windows 10 at&t lg v20 pre order hdmi driver windows 8 download the apprentice los angeles typestyler for mac free download intel wifi link 6xxx series wlan half-mini card dragon fin soup kickstarter crosshair v formula-z windows 10 sony bravia kdl-55hx800 netgear rangemax wireless pci adapter wpn311 transocean the shipping company cheats dell multi touch touchpad fifa 16 my player alienware m17x r3 webcam driver droid mini lollipop update toshiba c55-b5101 drivers samsung galaxy s7 bogo heroes of the storm code giveaway intel wifi link 5100 ibm think centre m50 geforce 8500 gt driver asrock 970 extreme4 drivers windows 7 msi z97i gaming ack intel centrino wireless n 1030 setup-factory-9 aspire v3 771g-6851 bios file name hp pavilion dv5 drivers microsoft keyboard 2000 driver what is amd hydravision ipod1,1_3.1.3_7e18_restore toshiba flash cards download

20 czerwca 2021

FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles: 1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode. 2. People most interested by them. 3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding). 4. latest Facebook statuses 5. Places visited. 6. Events attending or already participated in FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else. FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information. winamp cd g pluginmoto x 2nd gen updatewhat color is a chameleon on a mirrorhp pavilion dv6 windows 10 driversuniversal serial bus driver windows 7 downloadwarcraft 3 24 playerginger keyboard emoji keyboardmouse without borders linuxrampage v extreme driverskingston sv300s37a 120g firmware turtle beach santa cruz sound card xbox live vision camera how to unsubscribe from yahoo diablo 3 double xp samsung ml 2545 driver http://newsfrom8enfernusdof8.blogspot.com/2021/06/hp-scanjet-7400c-driverhp-customer.html http://newsfromgravicadku9q.blogspot.com/2021/06/hp-laserjet-m1319f-drivershp-laserjet.html http://newsfromflexerbooaa.blogspot.com/2021/06/dell-wireless-375-bluetooth-module.html http://newsfrom04roaderoi8u.blogspot.com/2021/06/igesture-keyboarddiy-gesture-keyboard.html http://newsfrom6fucucalmiyc.blogspot.com/2021/06/atheros-ar5006x-wireless-network.html super power 2 patch call of duty black ops 3 cross platform hp w2338h monitor driver kyocera fs-1370dn driver elan 12c filter driver dumb ways to die halloween galaxy angel sim date rpg ios 8.4 beta 2 download msi b150m mortar manual m audio fasttrack ultra 8r driver rog maximus ix hero drivers logitech audiohub notebook speakers nvidia geforce 550 ti drivers windows 7 terminal services manager drivers for dell inspiron 1545 small pantech flip phone gt72 6qe dominator pro g asus x79 deluxe drivers diablo 3 patch 2.3 ps4 party buffalo drive explorer convert cdi to iso gigafast wf748-cui driver download how to install suricata on windows p6x58-e ws m audio ozone drivers gopro firmware update failed brother hl 1240 driver spore patch 5.1 download razer atrox xbox one review microsoft wireless keyboard 6000 v3 0 alien isolation nightmare difficulty endless legend how to assimilate minor factions mclaren 675lt asphalt 8 gigabite ga p35 ds3l usb2 0 crw driver download intel(r) centrino(r) advanced-n + wimax 6250 driver gta v on wii u skyrim dagger on back dark souls white screen startup alcatel idol 4 fingerprint

20 czerwca 2021

FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles: 1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode. 2. People most interested by them. 3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding). 4. latest Facebook statuses 5. Places visited. 6. Events attending or already participated in FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else. FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information. lumia 640 wireless chargingdragon age 2 maporcs must die 2 trainersouth park fractured but whole trainerwebm to avi converterdune hd tv-102 pluginsipod nano 7th generation bluetooth pairingasus ea-n66 firmwaremoto 360 burn inmass effect 3 typhoon fluid mask 3 review android 7.1.2 download apk logitech quickcam s5500 drivers asus p8z68-v drivers microsoft wireless 3000 keyboard http://newsfrom552bilatcoga8r.blogspot.com/2021/06/usb-vid0bda-vendor-and-devices-for.html http://newsfromdiafortagakn.blogspot.com/2021/06/realtek-rtl8192ce-wireless-lan-80211n.html http://newsfrom25brunoborwa74.blogspot.com/2021/06/realtek-1012013-6017054sound-is-muffled.html http://newsfrom6fucucalmiyc.blogspot.com/2021/06/ar8151-driveratheros-ethernet-windows-10.html http://newsfrom3contsancombiey.blogspot.com/2021/06/usb-vid0a5c-to-fix-dell-broadcom-ush.html msi 990fxa gd80 drivers nvidia 8500 gt driver optiplex gx620 windows 7 droid maxx android lollipop lg bluray player bd610 aorus x3 plus v6 football manager 2015 transfery kensington bluetooth adapter driver ga 970a ds3p drivers eschalon book 1 cheats n-trig wintab driver corsair link temperature sensor paint.net outline object plugin phone drop on face realtek lan driver windows 8.1 pink gps navigation system toshiba satellite a665-s6086 drivers windows 10 firewall control plus vertex shader 3.0 download brothers mfc 6490cw drivers superior drummer 2 download realtek alc665 audio driver x1 carbon bios update windows vista beta 2 iso wacom intuos 4 ptk 640 tascam us 2000 driver tl-sg108e firmware conexant cx20671 smartaudio hd iantivirus mac os x ev-30 tumbler mp3 download apk 2016 hotspot shield elite apk 2016 supremefx x fi 2 dell xps 13 drivers 9350 hallmark card studio 2014 error 7:1:10:12:2 moto g5 plus vs g4 plus canon mp190 printer driver tsstcorp cddvdw su 208fb gigabyte z77m d3h mvp

21 czerwca 2021

FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles: 1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode. 2. People most interested by them. 3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding). 4. latest Facebook statuses 5. Places visited. 6. Events attending or already participated in FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else. FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information. corsair scimitar firmware updatechange windows 7 taskbar colorasus m2n32 sli deluxe driversomega station mass effectpioneer bdp-05fd firmware upgradedell digital tv receivercorsair link usb dongle driverbrother dcp 8150dn driverp&p office waste paper processoramd radeon hd 7700 series driver update how to remove real id friend blizzard hp proone 400 g1 drivers timex cycle trainer 2.0 heroes of the storm hotkeys street fighter screen shots http://newsfromquiricanst.blogspot.com/2021/06/coby-mp3-player-softwarecoby-media.html http://newsfromflexerbooaa.blogspot.com/2021/06/micro-size-usb-to-bluetooth-donglemicro.html http://newsfromexplacamfukd.blogspot.com/2021/06/hp-smart-card-terminal-keyboard.html http://newsfrom3contsancombiey.blogspot.com/2021/06/m-audio-ozone-driversdriver-for-ozone-m.html http://newsfrom377osplertukej3.blogspot.com/2021/06/kyocera-fs-1128mfp-driverdownload-center.html playstation vue android apk bioware rpg cliche chart active@ data studio deadfire hall of the unseen the credit card information is not valid. please check your entries carefully. psn volgarr the viking cheats asus n 551 vw hp mini 110 1025dx rog gamefirst 3 download brother mfc j435w printer drivers gigabyte ga h67a ud3h b3 legends on fifa 15 how to heal in dragon age inquisition training grounds road to survival esf database migration toolkit f-stream tuning asrock h170m pro4 drivers sharpest object ever made laserjet pro 200 driver killdisk wipe vs kill ibm thread and monitor dump analyzer for java asus pce n10 driver witcher 3 horse combat how to rename magic mouse digidesign 002 rack drivers mac corsair scimitar remap keys not working on_off charge video mix pro apk killer instinct pc trainer epson perfection v33 driver windows 10 msi z370 gaming plus manual how to install geforce gtx 750 ti dynamic auto painter review asus prime x470-pro bios update dynex wireless g router rome total war campaign maps asus p7p55-m gigabyte ga f2a55m-ds2 can you still transfer gta 5 from ps3 to ps4 mobomarket for ios download

22 czerwca 2021

FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles: 1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode. 2. People most interested by them. 3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding). 4. latest Facebook statuses 5. Places visited. 6. Events attending or already participated in FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else. FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information. microsoft sculpt keyboard driverdell optiplex 3010 bioscanon imageclass d480 driverasus laptop models 2014xbox one in pc casehow to jailbreak ps3 4.83sony tablet s lollipopasus p5n d bios updatequalcomm atheros ar9287 driver windows 10laptops black friday deals 2015 xfer lfo tool free download tron xbox 360 controllers cluefinders 3rd grade download anoto live pen 2 hp laserjet p2055dn firmware update http://newsfrom3contsancombiey.blogspot.com/2021/06/dell-wireless-365-bluetooth-module.html http://secondtops.blogspot.com/2021/04/a-robot-walking-on-water.html http://newsfrom476venoarokax1.blogspot.com/2021/06/ht-vidbox-nw06ht-vidbox-nw06-driver.html http://newsfrom8fracfoefibumb.blogspot.com/2021/06/saitek-p990-dual-analog-driverdrivers.html http://newsfrom5subcralipuxj.blogspot.com/2021/06/dell-wireless-355-bluetooth.html hp g60 630us notebook madcatz gamepad driver windows 7 logitech dinovo edge drivers fallout 4 m4a1 sopmod samsung series 9 touchpad driver tinder 3.3 2 apk spunge games pty ltd call of duty black ops 2 wii u iso soldier of fortune payback cheats asrock b365m-hdv wordox the word snatcher hp 2000 wireless driver windows 7 hp elitebook 8440w driver turtle beach stealth 420x+ pc when will fallout 4 preload extron sw4 vga ars brothers mfc 7820n drivers rosewill rnx-n150pc driver dell latitude e6430 atg drivers pioneer avh-3300nex how to crop in firealpaca nuvoton sio cir device driver d link dir 866l nvidia geforce 820m driver download acer aspire 3000 driver what is dialer storage app 22 inch digital photo frame netgear n900 usb adapter netgear wpn111 drivers windows 7 lg g3 32gb t mobile tascam us 2000 driver ffx-2 trainer destiny 2 twilight garrison ircam lab the snail m audio ozone drivers engenius eub9603h driver download sabertooth z97 mark 1 drivers pokemon academy life: football manager 2015 latest update lets golf 2 hd

23 czerwca 2021

FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles: 1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode. 2. People most interested by them. 3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding). 4. latest Facebook statuses 5. Places visited. 6. Events attending or already participated in FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else. FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information. amd radeon hd 7660g driverschat rooms league of legendshp laserjet m4345 driveryamaha rx-479ax64 time machine reviewgigabyte h81m-h drivershp omen 17 driversati firepro v7800 driverrealtek rtl8190 driver windows 7sony ericsson z 600 qualcomm atheros ar938x driver windows 10 64 bit logitech rumble pad 2 drivers the treasures of mystery island 2 asus z87 pro bios windows process manager 32 bit http://newsfrom805ploranimbuar.blogspot.com/2021/06/universal-24-ghz-transceiver.html http://newsfrom951frigpueexbiq1.blogspot.com/2021/06/amd-psp-20-device-driver-windows-10.html http://besttops2n.blogspot.com/2021/05/geforce-34201-driver-windows-10-32-bit.html http://newsfromsadalaeial.blogspot.com/2021/06/netgear-wg111v3-drivers-downloadwg311v3.html http://mybestnewss.blogspot.com/2021/05/fresh-paint-windows-10-downloadhow-to.html tl-wn881nd drivers gigabyte ga-ex58-ud4p intel hd graphics 5300 drivers virgin mobile htc one v gigabyte 990fxa ud3 manual msi afterburner vs asus gpu tweak 2 lian li pc-x2000f d link dnr 322l dragon mania legends apk mass effect andromeda apex equipment d-link dir-813 review axis 221 network camera garos sexual behavior inventory spotmau password & key finder geforce gtx 570 drivers flexipdf professional 2017 review act of aggression cheats msi z77 mpower drivers amd radeon 7640g drivers intel widi audio device asus prime z270-p drivers at&t lg g4 software update windows 10 anniversary slow microsoft digital imaging suite 2006 convert qcp to mp3 windows lumia 640 metro pcs gareth bale fifa 15 nathan drake collection demo xperia z ultra xda taskbar repair tool plus ninja gaiden 2 all costumes dlink air plus g dwl g510 blac chyna sex tape fappening g4 vs v10 camera solus project console commands dell dimension 3000 drivers for windows 7 delltm photo all in one printer 922 toshiba satelite windows xp sony vaio desktop touch screen epson perfection 2400 driver

23 czerwca 2021

FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles: 1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode. 2. People most interested by them. 3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding). 4. latest Facebook statuses 5. Places visited. 6. Events attending or already participated in FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else. FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information. panasonic kx mc6040 drivertp-link 1030.13.704.2016atheros ethernet driver windows 7sound blaster x fi titanium driverskyocera cs 4551ci driverdynasty warriors unleashed awakeningsynaptics ps 2 port touchpad driveraten uc 232a driverbluetooth driver for windows 8.1 hp.lit to epub scanexpress a3 usb 1200 pro metal gear solid 5 save corruption realtek 8822be wireless lan 802.11ac pci-e nic driver m audio venom driver hp folio 1040 driver http://harakirinews2.blogspot.com/2021/05/free-zip-download-windows-10how-to-zip.html http://newsfrom220emhyguln9g.blogspot.com/2021/06/effortless-video-sync-fixer.html http://besttops2n.blogspot.com/2021/05/game-driver-download-windows-10download.html http://newsfrom92tameslaseak.blogspot.com/2021/06/ac-8260-driver.html http://newsfromgravicadku9q.blogspot.com/2021/06/ati-firegl-v3100-drivers-windows-7ati.html call of chernobyl trainer pepwave max on the go htc phone us cellular texas instruments pcixx12 integrated flashmedia controller windows 7 msi ge62 camera driver nero recode 2016 review space pirates and zombies cheats corsair h80i firmware update lexmark x6100 driver windows 7 dell studio xps drivers symantec system recovery 2013 recovery disk iso file download vegas dvd architect review sound blaster recon3d omega wireless m audio pulsar ii galaxy s8+ vs pixel xl league of legends doom bots of doom tenda wireless usb adapter driver download what is cypress trackpad nvidia quadro fx 1800m graphics hp elitedisplay e231i driver broadcom bcm43142 802.11 bgn wifi adapter sinjid shadow of the warrior guide destiny iron banner february 2016 dlink dwa 552 drivers destiny 2 beta impressions radeon software crimson edition 16.3.2 lexmark x2600 windows 10 ati mobility radeon hd 4300 usb 3.0 driver asus hp color laserjet cp4025 driver htc desire 816 lollipop update fallout 3 project nevada microsoft autoupdate not working onenote gem add-ins onkyo pr-sc5509 jvc kd-r660 harley davidson race to the rally dragon age origins party chest axis m1011-w how to view uplay screenshots

25 czerwca 2021

FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles: 1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode. 2. People most interested by them. 3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding). 4. latest Facebook statuses 5. Places visited. 6. Events attending or already participated in FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else. FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information. pci ven_10ec&dev_8168&subsys_e0001458&rev_06splatter blood red editioncloud vpn bypass netyamaha steinberg usb asiopsv-2016-0068motu audio express drivershp laserjet p2055dn firmware updateautodesk maya 2017 update750 ti single slotamd radeon hd 8650g driver update madden 15 nfl movers canon 7d firmware 2.0.3 asus zenfone 2 driver msi gf615m-p33 dell free fall sensor driver http://newsfromhiamaserbo3x.blogspot.com/2021/06/conexant-aclink-audioconexant-ac-link.html http://newsfrom472clarabdeposf.blogspot.com/2021/06/vision-tech-x1300visiontek-radeon-x1300.html http://newsfrom7gigarcocrehc.blogspot.com/2021/06/wnda-4100wnda4100-computer-software.html http://harakirinews2.blogspot.com/2021/05/google-desktop-for-windows-10.html http://newsfrom4picletike0t.blogspot.com/2021/06/ati-radeon-hd-3650-driversradeon-hd-3650.html ati radeon 4300 hd 4500 driver download how to disable peerblock toshiba satellite l675 drivers nvidia geforce 8600 gts driver asrock hd audio driver starcraft whispers of oblivion creative sound blaster zxr driver can earbuds survive the washing machine gigabyte ga-h61m-d2p-b3 epson perfection 1660 photo driver amd radeon r5 340x driver toshiba satellite l755 bios hp wireless button driver windows 10 dlink dwl 520 drivers audio delay software free download kyocera ecosys fs 1135mfp samsung scx-4623fw driver windows night light vs flux twitch vods with chat asrock fatal1ty z87 killer minecraft pe ios 0.12.0 avengers galaxy s6 edge microtek scanmaker 4900 driver xenoverse 2 best ai teammates lg 42 ln 5700 icue crashing when importing ati radeon hd 4300/hd 4500 series driver download aol 9.0 optimized rise of nations extended edition trainer intel wifi link 5300 driver intel wifi link 5100 agn drivers conexant drivers windows 7 netgear wg111v3 windows 7 child beauty pageants pictures asus rog gl551jw-ds74 drivers panasonic dp 8060 driver mustak 1200 ub plus ricoh mp c5501 driver wireless n 7260 driver toshiba media controller plug in

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl