Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – wymagania i zakres

0

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi bardzo istotny zbiór informacji dla jednostek straży pożarnej oraz innych służb ratowniczych. Dokument ten jest opracowywany w oparciu o indywidualną charakterystykę danego budynku oraz o realizowane w nim czynności. Jego celem jest ustalenie wymagań w zakresie technicznym, porządkowym i organizacyjnym, które zostaną uwzględnione przez odpowiednie służby. Nie istnieje zatem żadna “uniwersalna” instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, każda musi zostać sporządzona indywidualnie, z zachowaniem wszelkich szczegółów dotyczących danego miejsca.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Taka instrukcja powinna składać się z wielu elementów, które precyzują działanie w każdej sytuacji. Co więc dokładnie powinno się w niej znaleźć?

- Warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia budynku, prowadzonego w trakcie budowy procesu technologicznego, sposobu użytkowania obiektu, technik magazynowania i warunków technicznych obiektu, z uwzględnieniem zagrożenia wybuchem;

- lista wyposażenia w zakresie niezbędnych urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic oraz sposób przeprowadzania sprzętu przeciwpożarowego przeglądom technicznym stosowanych w obiekcie;

- metodyka postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

- metodyka wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych;

- organizację oraz warunki ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

- schemat, w jaki sposób nastąpi zapoznanie użytkowników obiektu, przede wszystkim zatrudnionych w nim pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

- wykaz zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla tych osób, które będą stałymi użytkownikami obiektu;

- przedstawienie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję;

- plany obiektów oraz terenu przyległego. Należy uwzględnić ich wymiary, występujące gęstości obciążenia ogniowego, podział na strefy pożarowe, kategorię zagrożenia ludzi, warunki ich ewakuacji, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, odległości od budynków sąsiednich. A także parametry pożarowe występujących w okolicy substancji palnych, lokalizację wszelkich stref zagrożonych wybuchem, hydrantów zewnętrznych oraz inne źródła wody do celów pożarowych oraz dojazdy pożarowe;

- wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Kto może sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Taki dokument mogą sporządzić tylko osoby, które spełniają odpowiednie warunki, czyli:

- posiadają tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego,

- posiadają tytuł specjalisty ochrony ppoż. i posiadają wyższe wykształcenie,

- uznano ich kwalifikacje do wykonywania zawodu inż. pożarnictwa,

- posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa,

- osoby, które posiadają tytuł inspektora ochrony ppoż. i posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

- osoby, których kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa zostały uznane.

Które rodzaje budynków muszą być wyposażone w instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego należy opracować dla wszystkich obiektów budowlanych lub tylko ich części, które stanowić będą strefy pożarowe, jeśli pełnić one będą funkcję budynku użyteczności publicznej. Zaliczyć do nich można biura, szkoły i przedszkola, szpitale, instytucje, teatry czy kina. To samo dotyczy obiektów zamieszkania zbiorowego, w tym: domów opieki i sanatoriów, domów wczasowych i pensjonatów, hoteli itd. Pulę zamykają budynki produkcyjne, magazynowe oraz inwentarskie.

Opracowanie obowiązuje wtedy gdy:

- w budynkach występuje strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),

- kubatura brutto przekracza 1000 m3 (nie dotyczy to budynków inwentarskich),

- kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,

- powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2, dla takich obiektów jak stacje uzdatniania wody czy składowiska odpadów.

Pamiętaj, że sporządzenie takiej instrukcji nie jest jednorazowe. Należy ją aktualizować co najmniej raz na dwa lata, a także w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mogą realnie wpłynąć na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium