Jak zostać dowódcą OSP? Sprawdź, jakie wymagania należy spełnić i jaką tematykę realizują szkolenia dla dowódców OSP

0
Jak zostać dowódcą sekcji OSP? Sprawdź, jakie wymagania należy spełnić i jaką tematykę realizują szkolenia dla dowódców sekcji OSP

Kolejne stopnie uzyskane w Ochotniczej Straży Pożarnej to efekt wytężonej pracy i zaangażowania w pełnioną służbę. Warto jednak pamiętać, że nadawanie stopni funkcyjnych przez zarząd OSP dla członków grupy operacyjno-technicznej w tym dowódców różnego szczebla (roty, sekcji, plutonu) w nie daje uprawnień strażakom do dowodzenia działaniem ratowniczo-gaśniczym (KDR).

Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej.

Stale rozwijające się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, dysponując doświadczeniem, wiedzą i profesjonalnym sprzętem, wspierają Państwową Straż Pożarną w podejmowanych działaniach.

Przeprowadzone analizy ilościowe i jakościowe szkoleń oraz działań operacyjnych jednoznacznie wskazują, że zadania realizowane przez PSP i OSP wymagają odpowiedniego poziomu wyszkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, a w szczególności specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowo coraz szerszy katalog miejscowych zagrożeń oraz wymagań i oczekiwań społeczeństwa spowodowały konieczność stworzenia spójnego i klarownego systemu szkolenia.

Z dniem 17 listopada 2015r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził nowe zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Ma to bezpośrednie przełożenie m.in na zmianę zakresu szkolenia i zwiększenie liczby godzin. Organizatorem szkoleń Ochotniczej Straży Pożarnej ma być przede wszystkim komenda powiatowa lub miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.

Powiązanie szczebla powiatowego ze szkoleniem strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na swoim terenie ma uzasadnienie, a to z uwagi na przyszłe wspólne działania ratownicze, w czasie których od realizacji poszczególnych etapów akcji i od rzetelnego ich wykonania zależeć będzie bezpieczeństwo wszystkich ratowników i oczywiście poszkodowanych.

Szkolenia strażaków-ratowników OSP opiera się na trzech poziomach , od szkolenia podstawowego poprzez szkolenie specjalistyczne, a skończywszy na szkoleniach dowódczych.

System szkolenia uwzględnia szkolenie dla dowódców przygotowując do dowodzenia jednostkami taktycznymi na poziomie interwencyjnym, uwzględniając zachowanie hierarchii zdobywania umiejętności dowódczych:

 • szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP,
 • szkolenie naczelników OSP
 • szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP

Na każdym z poziomów występują bloki szkoleniowe, które ułożone są w kolejności chronologicznej przez co tworzą tzw. ścieżkę szkoleniową. Sprawdź, jakie wymagania należy spełnić i jakie zagadnienia obejmuje program szkolenia dowódców OSP.

 

helm-kdr

 

Dowódca w Ochotniczej Straży Pożarnej

Funkcja dowódcy w OSP wymaga doświadczenia i rzetelnego przygotowania – przede wszystkim ze względu na wysoką odpowiedzialność za życie i zdrowie strażaków oraz ludzi znajdujących się w zagrożeniu i powodzenie całej akcji ratowniczo-gaśniczej. Jakie wymagania formalne należy spełnić, by zdobyć stopień dowódcy OSP?

Należy spełniać następujące warunki uczestnictwa:

 • posiadać ukończone szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub potwierdzić spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku (nie będą przyjmowani strażacy, którzy nie mają kursu ratownictwa technicznego),

 • wymagany jest co najmniej trzyletni staż od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,

 • konieczność posiadania skierowania wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku

 • ważne zaświadczenie lekarskie, poświadczające zdolność do uczestnictwa w działaniach ratowniczych oraz skierowanie na

 • wiek kandydata nie przekraczający 65 lat,

 • ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową,

 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym (dowódców) OSP

Szeroki zakres obowiązków i wysoka odpowiedzialność, jakie spoczywają na kierujących działaniem ratowniczym (KDR) wymagają odpowiedniego i rzetelnego przygotowania. Sam staż to zdecydowanie zbyt mało – właśnie dlatego organizowane są szkolenia dowódców OSP. Program kursu jest kompleksowy i obejmuje kilkanaście istotnych bloków tematycznych zakończonych egzaminem:

 1. Struktura i organizacja KSRG.

 2. Musztra w Ochotniczej Straży Pożarnej.

 3. Prawa i obowiązki KDR podczas prowadzenia działań ratowniczych.

 4. Kierowanie działaniami ratowniczymi;

 5. Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych.

 6. Rozpoznawanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym szynowym, lotniczym.

 7. Rozpoznawanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych..

 8. Rozpoznawanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych.

 9. Rozpoznawanie i organizacja działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi.

 10. Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami.

 11. Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych.

 12. Organizacja łączności, dowodzenia i współdziałania.

 13. Współpraca z mediami.

 14. Egzamin.

 

Jestem dowódcą.

Zdałeś egzamin, wg założonego programu stałeś się osobą potrafiącą m.in. przeprowadzać rozpoznanie, prawidłowo oceniać sytuację, wypracowywać i wydawać decyzje, kierować działaniami w różnych obiektach i warunkach, sprawnie współdziałać z innymi służbami, sporządzać własciwą dokumentację, czyli DOWODZIĆ.

Pamiętaj przede wszystkim, że jesteś teraz osobą odpowiedzialną za zdrowie i życie strażaków oraz osób poszkodowanych.

 

zdjęcie główne: fot. Mateusz Manthai

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium