Latarka dla strażaka

0
Latarka dla strażaka

Certyfikat ATEX.

Podwyższone normy bezpieczeństwa obejmują miejsca, w których istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. Szczególne strefy zagrożone wybuchem są objęte odrębnymi, szczególnymi przepisami. Im bardziej strefa narażona jest na wybuch, tym bardziej zwiększają się wymagania przede wszystkim co do stosowanego tam sprzętu. Produkty przeznaczone do  użytkowania w takich właśnie miejscach, muszą spełniać szereg wymagań prawnych, które opisane zostały za pomocą dyrektywy Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest certyfikat ATEX.

 

 

 

Dyrektywa ATEX.

Skrót ATEX pochodzi od francuskiego pojęcia ,,Atmosphères Explosibles”, które oznacza po prostu atmosferę wybuchową. Pierwsze akty prawne dotyczące stref, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, zostały wydane w 1994 roku, a weszły w życie w 2003 roku. Obecnie obowiązuje dyrektywa ATEX 2014/34/UE, która wprowadzona została w 2016 roku.

Strefy zagrożone wybuchem.

Definicja strefy zagrożonej wybuchem została określona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. i mówi, że należy ją rozumieć jako przestrzenie, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast atmosfera wybuchowa to mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem, w którym zapłon sprawia, że spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. Branże i sektory przemysłu, które charakteryzują się miejscami zagrożonymi wybuchem to przemysł naftowy, gazowy i petrochemiczny, chemiczny, farmaceutyczny, elektroenergetycznych, metalurgicznych, elektrownie. Również stacje benzynowe, w cukrowniach, zakładach produkujący farby i lakiery, warsztatach naprawczych, tartakach,  itp. Wszystkie te miejsca są potencjalnym miejscem działań straży pożarnej.

Strefy Atex.

Wg. normy rozróżniamy kilka stref wybuchowych, które klasyfikowane są zgodnie z potencjalnym poziomem niebezpieczeństwa. Im bardziej strefa narażona na wybuch, tym bardziej zwiększa się wymagania co do stosowanego tam sprzętu. Klasyfikacja strefy i jej oznaczenie jest zależne od możliwej przyczyny zapłonu. Jeżeli przyczyną zapłonu są gazy lub opary, to strefy zagrożenia oznaczane są za pomocą cyfr 2,1 i 0, najmniej narażona na potencjalny wybuch jest strefa 2. Kiedy mamy do czynienia z wybuchem związanym z pyłami, to oznaczenia zmieniają się na 22, 21 i 20, poczynając od tej z najmniejszym ryzykiem.

Oświetlenie dla straży pożarnej.

Sprzęt oświetleniowy taki jak najaśnice, czy latarki dla straży pożarnej, musi spełniać wiele norm i wymagań. Powinien być odporny na wysokie temperatury i wysokoenergetyczne wyładowania iskrowe. Urządzenia w tym sprzęt oświetleniowy w strefach zagrożenia wybuchem muszą spełniać warunki zapisane w dyrektywie ATEX 2014/34/UE i posiadać certyfikat ATEX. Latarka i pozostały sprzęt oświetleniowy z certyfikatem ATEX  ma gwarantować, że w żadnych warunkach działania nie jest w stanie uwolnić się wystraczająco dużo energii elektrycznej lub cieplnej, potrzebnej do wywołania zapłonu gazów. Istotne są również parametry, długości działania sprzętu, zdolności wiązki do penetracji dymu oraz posiadanie konstrukcji do pracy w strefach niebezpiecznych i trudnych warunkach. Sprzęt oświetleniowy do użytku przez straż pożarną, powinien cechować się dużą trwałością materiału z którego został wykonany – najczęściej są to tworzywa sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne i upadki z wysokości oraz posiadające wyższą odporność na wysoką temperaturę. Ich zaletą jest też mała waga, która daje większy komfort pracy z danym urządzeniem oraz zapewnia większą mobilność ratownika. Kolejną ważną kwestią jest także wodoodporność i pyłoodporność urządzeń, która pozwala na działanie w najtrudniejszych warunkach. Wszystkie powyższe cechy muszą zostać połączone z mocą latarki – ilością lumenów, która powinna zapewniać dostateczne doświetlenie, ale nie powinna powodować oślepiania użytkownika np. w przypadku pracy w strefie zadymionej, czy zapylonej. Konstrukcja soczewki latarki oraz zastosowanie w niej odpowiedniej żarówki lub diody, powinno umożliwiać przenikanie lub przebijanie wiązki światła przez powietrze z ograniczoną przejrzystością, a tym samym nie powodować oślepiania strażaka.

Nie ma uniwersalnej latarki.

Nie istnieje jedna latarka, która nadaje się do wszystkiego. W zależności od prowadzonych działań oraz terenu, którym są one prowadzone, należy pamiętam o doborze odpowiedniego oświetlenia. Np. w przypadku działań poszukiwawczych na otwartym terenie w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, śmiało możemy zastosować latarki o dużej ilości lumenów, dalekim zasięgu oraz zimnej barwie. Sprawdzą się tutaj również ręczne szperacze. W przypadku latarek do działań gaśniczych w pomieszczeniach, ilość lumenów powinna być na tyle duża, aby zapewnić dostateczne oświetlenie, ale zarazem na tyle mała aby nie powodować odbijania się światła od dymu, czy pyłu. Swojego zastosowania nie znajdą tutaj też latarki o dalekim zasięgu. Z kolei w przypadku działań medycznych warto pamiętać o dobrze jasnego światła o możliwie jak najbardziej zbliżonej do naturalnego światła temperaturze. W tym przypadku konieczny jest też dobór latarki rozpraszającej światło. Warto także pamiętać, że latarki osobiste powinny umożliwiać ich montaż na środkach ochrony indywidualnej (np. hełmach, ubraniach specjalnych) bez konieczności ich trzymania. Pożądanym atrybutem jest także możliwość podłączenia akcesoriów – np. nakładek do kierowania ruchem, czy filtrów

oznaczenia ATEX

Produkty objęte certyfikatem ATEX opisywane są przy pomocy ciągu liter i cyfr. Wygląda to w ten sposób: CE XXXX Ex II YY EX db IIA T5 Gb. Poszczególne części tego kodu możemy zidentyfikować:

  • CE – potwierdzenie, że produkt został dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej i zgodny jest z dyrektywą Nowego Podejścia
  • XXXX – w tym miejscu znajduje się oznaczenie jednostki certyfikującej
  • Ex – symbol wykonania przeciwwybuchowego
  • II – grupa wybuchowości
  • YY – kategoria urządzenia
  • EX db – rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
  • IIA – podgrupa wybuchowości
  • T5 – klasa temperatur
  • Gb – poziom zabezpieczenia urządzenia

 

Jest to przykład pełnego oznaczenia ATEX, podstawowe oznaczenia są krótsze.

 

W ofercie naszego sklepu dostępny jest duży wybór urządzeń oświetleniowych dla strażaków podsiadających certyfikat ATEX oraz spełniających szereg innych wymaganych norm.

Oświetlenie

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium