AED - ratowanie jest proste.

0
AED - ratowanie jest proste.

Istotnym ogniwem łańcucha przeżycia są przede wszystkim świadkowie zdarzenia. Od ich zachowania oraz podjęcia pierwszych działań będzie zależeć życie człowieka znajdującego się w niebezpieczeństwie. Dlaczego to takie ważne? Szybkie tempo życia w dzisiejszych czasach, stres i brak czasu powodują realne konsekwencje w postaci schorzeń układu sercowo-naczyniowego co w  rezultacie może zakończyć się nagłym zatrzymaniem krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie. Od 350 000 do 700 000 razy dochodzi w Europie do NZK, 40 000 przypadków w Polsce – te liczby powinny uzmysłowić nam, że każdy może być świadkiem takiej sytuacji. NZK może zdarzyć się wszędzie, na ulicy czy w miejscu pracy. Przeważająca większość NZK występuje w domu. Czym jest NZK? To stan, w którym mięsień sercowy przestaje kurczyć się prawidłowo. Zaburza tym samym pracę pozostałych układów, prowadząc najczęściej do utraty przytomności oraz zatrzymania oddechu. Już około 4 minutowa przerwa w dopływie krwi do mózgu skutkuje jego nieodwracalnymi zmianami, a 7-10 minut bez RKO i defibrylacji doprowadza do śmierci. Pamiętajmy jednak, że NZK to o sytuacja, w której każdy z nas może pomóc! Koniecznością jest wezwanie pogotowia ratunkowego i podjęcie natychmiastowych działań resuscytacyjnych (RKO) czyli rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej wraz z  wykonaniem oddechów ratowniczych oraz jak najszybsze skorzystanie z AED - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (ang. Automated External Defibrillator), dzięki któremu skuteczność reanimacji wzrasta nawet o 75%! Urządzenie to może być używane przez osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego! W automatycznym defibrylatorze proces rozpoznawania rytmu serca i decyzja o konieczności defibrylacji zachodzą zupełnie bez udziału użytkownika. AED wspomaga proces resuscytacji, informując użytkownika o czynnościach, jakie ten powinien prowadzić zgodnie z algorytmem BLS (ang. Basic Life Support, Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne). Kiedy należy użyć AED? Automatyczny defibrylator zewnętrzny powinien być wykorzystany w każdej sytuacji podejrzenia nagłego zatrzymania krążenia. Z obsługą AED poradzi sobie każdy, dorosły oraz dziecko. Po uruchomieniu urządzenie za pomocą prostych poleceń głosowych i wizualnych w bezpieczny i skuteczny sposób krok po kroku prowadzi RKO, analizuje rytm serca jak również informuje użytkownika by wykonał defibrylację.Istotnym ogniwem łańcucha przeżycia są przede wszystkim świadkowie zdarzenia. Od ich zachowania oraz podjęcia pierwszych działań będzie zależeć życie człowieka znajdującego się w niebezpieczeństwie. Dlaczego to takie ważne? Szybkie tempo życia w dzisiejszych czasach, stres i brak czasu powodują realne konsekwencje w postaci schorzeń układu sercowo-naczyniowego co w  rezultacie może zakończyć się nagłym zatrzymaniem krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie. Od 350 000 do 700 000 razy dochodzi w Europie do NZK, 40 000 przypadków w Polsce – te liczby powinny uzmysłowić nam, że każdy może być świadkiem takiej sytuacji. NZK może zdarzyć się wszędzie, na ulicy czy w miejscu pracy. Przeważająca większość NZK występuje w domu. Czym jest NZK? To stan, w którym mięsień sercowy przestaje kurczyć się prawidłowo. Zaburza tym samym pracę pozostałych układów, prowadząc najczęściej do utraty przytomności oraz zatrzymania oddechu. Już około 4 minutowa przerwa w dopływie krwi do mózgu skutkuje jego nieodwracalnymi zmianami, a 7-10 minut bez RKO i defibrylacji doprowadza do śmierci. Pamiętajmy jednak, że NZK to o sytuacja, w której każdy z nas może pomóc! Koniecznością jest wezwanie pogotowia ratunkowego i podjęcie natychmiastowych działań resuscytacyjnych (RKO) czyli rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej wraz z  wykonaniem oddechów ratowniczych oraz jak najszybsze skorzystanie z AED - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (ang. Automated External Defibrillator), dzięki któremu skuteczność reanimacji wzrasta nawet o 75%! Urządzenie to może być używane przez osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego! W automatycznym defibrylatorze proces rozpoznawania rytmu serca i decyzja o konieczności defibrylacji zachodzą zupełnie bez udziału użytkownika. AED wspomaga proces resuscytacji, informując użytkownika o czynnościach, jakie ten powinien prowadzić zgodnie z algorytmem BLS (ang. Basic Life Support, Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne). Kiedy należy użyć AED? Automatyczny defibrylator zewnętrzny powinien być wykorzystany w każdej sytuacji podejrzenia nagłego zatrzymania krążenia. Z obsługą AED poradzi sobie każdy, dorosły oraz dziecko. Po uruchomieniu urządzenie za pomocą prostych poleceń głosowych i wizualnych w bezpieczny i skuteczny sposób krok po kroku prowadzi RKO, analizuje rytm serca jak również informuje użytkownika by wykonał defibrylację.

Jak rozpoznać zatrzymanie krążenia.

Wolny oddech z wysiłkiem (agonalny) należy interpretować jako objaw zatrzymania krążenia. W pierwszych chwilach od zatrzymania krążenia można zaobserwować u poszkodowanego krótki epizod ruchów przypominających drgawki. Po ich ustąpieniu należy ocenić poszkodowanego: jeśli nie reaguje i nie oddycha lub oddycha nieprawidłowo, należy rozpocząć RKO.

RKO należy rozpocząć u każdej osoby, która nie reaguje i nie oddycha lub oddycha nieprawidłowo.

Oceń stan poszkodowanego, wezwij pomoc i przygotuj się do użycia defibrylatora AED.

Pamiętajmy o algorytmie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS/AED):

  • NIE REAGUJE I NIE ODDYCHA prawidłowo
  • WEZWIJ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
  • WYKONAJ 30 USIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ
  • WYKONAJ DWA ODDECHY RATOWNICZE
  • KONTYNUUJ RKO W STOSUNKU 30:2
  • GDY DOSTĘPNE JEST AED WŁĄCZ I WYKONUJ POLECENIA (jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie potrafisz wykonać oddechów ratowniczych prowadź RKO tylko z uciskaniem klatki piersiowej).

Lokalizacja AED powinna być oznakowana w widoczny sposób.

Włącz AED i słuchaj komend.

Urządzenie kładziemy obok poszkodowanego i włączamy za pomocą przycisku „włącz”. Od tego momentu AED za pomocą komunikatów głosowych będzie instruował użytkownika o kolejnych czynnościach, które będzie musiał wykonać.

WAŻNE: Jeśli pomocy udziela więcej niż jeden ratownik, należy kontynuować RKO w czasie podczas przygotowywania AED do użycia, w czasie przyklejania elektrod i również po defibrylacji kiedy taka padnie komenda. Resuscytacje przerywamy na czas defibrylacji lub kiedy poszkodowany odzyska prawidłowy oddech.

Odsłoń klatkę piersiową poszkodowanego.

W pierwszej kolejności odsłaniamy klatkę piersiową poszkodowanego. Jeśli zajdzie potrzeba, to przed przyklejeniem elektrod należy wykonać dodatkowe czynności. Np. gdy klatka piersiowa jest mokra lub brudna wycieramy do sucha i oczyszczamy ją. W przypadku nadmiernego owłosienia, usuwamy je maszynką do golenia (dołączona do zestawu) w tych miejscach, w których będą naklejane elektrody. Usuwamy również biżuterię oraz plastry zawierające leki. Jeśli w miejscu naklejenia elektrody znajduje się wszczepiony stymulator serca – zazwyczaj jest on widoczny jako wybrzuszenie pod skórą – należy je umieścić, wykorzystując alternatywny układ przednio-tylny - jedną elektrodę nakleja się z przodu, w okolicy przedsercowej po lewej stronie mostka, a drugą z tyłu, poniżej lewej łopatki.

Umieść elektrody AED.

Otwieramy opakowanie elektrod i wyciągamy je. Elektrody AED należy przykleić do klatki piersiowej poszkodowanego zgodnie z oznakowaniem ich położenia umieszczonym na urządzeniu lub na elektrodach. Naklejanie elektrody rozpoczynamy od jednego końca, mocno dociskając ją do klatki piersiowej, aż będzie całkowicie przylegała do ciała osoby poszkodowanej.

Słuchaj komunikatów głosowych AED.

Jeśli procedura naklejenia elektrod została wykonana prawidłowo, urządzenie automatycznie rozpocznie analizę rytmu serca i wyemituje ostrzeżenie, aby nie dotykać pacjenta. W tym czasie należy przerwać uciskanie klatki piersiowej i zadbać, aby nikt nie miał kontaktu z poszkodowanym, gdyż może to spowodować zakłócenia, uniemożliwiające przeprowadzenie dokładnej analizy.

Defibrylacja.

Jest wskazane jest wyładowanie, należy się upewnić, że nikt nie dotyka poszkodowanego. Należy nacisnąć przycisk wyładowania zgodnie z poleceniem wydanym przez AED. W pełni zautomatyzowane AED są zaprogramowane w taki sposób, że jeśli defibrylacja jest wskazana, dostarczają wyładowanie bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań ze strony ratownika. Następnie natychmiast należy wznowić RKO zaczynając od 30 uciśnięć. Natomiast jeśli defibrylacja nie jest wskazana, należy natychmiast wznowić RKO zaczynając od 30 uciśnięć. W każdym z powyższych przypadków należy kontynuować RKO zgodnie z poleceniami AED. Po pewnym czasie prowadzenia RKO (zazwyczaj po dwóch minutach) AED znów wyda polecenie przerwania RKO na analizę rytmu.

Nie odłączamy AED.

Resuscytację prowadzimy, aż na miejsce przybędzie zespół ratownictwa medycznego. Jeśli wcześniej u poszkodowanego pojawią się oznaki życia, ponownie oceniamy czynności życiowe i jeśli stwierdzimy powrót funkcji życiowych, przerywamy czynności resuscytacyjne, ale kontynuujemy opiekę poresuscytacyjną, pozostawiając elektrody na klatce piersiowej.

W pełni zautomatyzowane AED są zaprogramowane w taki sposób, że jeśli defibrylacja jest wskazana, dostarczają wyładowanie bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań ze strony ratownika.

-----

Podczas procedury defibrylacji bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Wszystkie czynności z wykorzystaniem AED powinny być zgodne z instrukcją użytkowania dostarczoną przez producenta.

 

Nasz oferta:

Defibrylatory AED

 

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium