Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. wielkopolskie

0
Nabór wniosków o dofinansowanie dla OSP - woj. wielkopolskie

Dotacja dla OSP ze środków WFOŚiGW dla województwa wielkopolskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

 

 

 

 

 

Dofinansowanie dla województwa wielkopolskiego.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Cel programu pn.: "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- 2022".

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Termin składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 23.03.2022 r. do dnia 25.04.2022 r. do godz. 15:00
O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwaga! Dla wniosków składanych drogą pocztową data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej.

Wszystkie informacje i dokumenty dot. programu pn.: "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- 2022".

Pliki do pobrania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków

Kontakt w sprawie dofinansowania.

Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy:
• Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88, [email protected]
• Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, [email protected]
• Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79, [email protected]
• Dorota Borowska, tel. 61 845 62 35, [email protected]
• Katarzyna Berska – Stachnik, tel. 61 845 62 65, [email protected]

Kontakt w sprawie rozliczenia umowy:
664 921 363
[email protected]

Przygotowanie wniosku.

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.
Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl
UWAGA: Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Jaki sprzęt podlegać będzie dotacji ze środków WFOŚiGW

Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego.
Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

 

Lp.

Nazwa asortymentu

Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty 

Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

1.

Ubranie specjalne

Min. Dwuczęściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

2.

Buty specjalne strażackie skórzane

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

3.

Buty specjalne strażackie gumowe

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

4.

Rękawice specjalne

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

5.

Kominiarka niepalna strażacka

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

6.

Hełm strażacki

Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

7.

Ubranie koszarowe

Minimum trzyczęściowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa)

8.

Spodnie pilarza

 

9.

Wodery

 

10.

Kombinezon ochronny na owady

 

Min. trójwarstwowy.

11.

Aparat powietrzny nadciśnieniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

12.

Butla do aparatu powietrznego

 

13.

Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

14.

Sygnalizator bezruchu

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

15.

Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym

 

Sprzęt łączności

1.

Radiotelefon przenośny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

2.

Ładowarka do radiotelefonu przenośnego

 

3.

Radiotelefon przewoźny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

4.

System selektywnego alarmowania

 

5.

Megafon

 

6.

Syrena alarmowa

 

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

 

1.

Drabina przenośna ratownicza

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

2.

Agregat prądotwórczy

Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA

3.

Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych

Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

4.

Motopompa pożarnicza

Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

5.

Pompa pływająca

Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

6.

Zbiornik przenośny na wodę

Pojemność zbiornika min. 2000 dm3

7.

Wąż ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

8.

Wąż tłoczny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

9.

Smok ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

10.

Prądownica wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

11.

Prądownica pianowa

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

12.

Wytwornica piany

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

13.

Kurtyna wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

14.

Zasysasz liniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

15.

Rozdzielacz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

16.

Zbieracz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

17.

Stojak hydrantowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

18.

Tłumica

 

19.

Topór/inopur/siekierołom/narządzie wielofunkcyjne

 

20.

Pilarka do drewna

Moc silnika min 2,2 kW.

21.

Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych

Moc silnika  min. 4,0 kW.

22.

Piła tarczowa do stali i betonu

Moc silnika min. 3,0 kW.

23.

Detektor prądu przemiennego

 

24.

Detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla

Wielo lub jednogazowy

25.

Wentylator oddymiający

Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h

26.

Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej

 

27.

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

 

28.

Parawan ochronny

 

29.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG

 

30.

Siodełko wężowe

 

31.

Mostek przejazdowy

 

32.

Sito kominowe

 

33.

Spalinowy opryskiwacz plecakowy

Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3

34.

Bosak dielektryczny

 

35.

Nożyce dielektryczne

 

37.

Latarka kątowa

 

38.

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów

 

39.

Podpora stabilizująca

 

40.

Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

41.

Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m

 

42.

Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy do samochodu pożarniczego

 

43.

Ratowniczy sprzęt hydrauliczny

 

44.

Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium