"Florek" Dotacja z WFOŚiGW dla województwa pomorskiego

0
"Florek" Dotacja z WFOŚiGW dla województwa pomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków do „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, dofinansowanie pod nazwą „FLOREK – wsparcie dla OSP”.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Wysokość budżetu całego dofinansowania wynosi 2 000 000 zł.

Dofinansowaniu będą podlegały zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP - załącznik nr1 w Regulaminie.

Jaka kwotę dofinansowania może dostać jednostka OSP?

Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000 zł dla jednej jednostki OSP. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.

Jak złożyć wniosek:

Nabór trwa od 13.02.2023 do 31.03.2023

Wnioski należy złożyć w formie papierowej lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.  Warunkiem uznania wniosku za złożony w terminie jest dostarczenie do Funduszu jego wersji papierowej do dnia 31 marca 2023 roku.

 Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu lub datę stempla pocztowego, a w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, data wpływu.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej TUTAJ

Profesjonalny sprzęt strażacki i indywidualne umundurowanie strażaka - najlepsi producenci dostępny w Sklepie Ogniowym!

Sprawdź naszą ofertę:

-> Sprzęt Gaśniczy

-> Sprzęt Ratowniczy

-> Umundurowanie

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium