Aparaty powietrzne dla Straży Pożarnej

0
Aparaty powietrzne dla Straży Pożarnej

Straż pożarna stosuje nowoczesne aparaty ochrony układu oddechowego (OUO) zwany wcześniej sprzętem Ochrony Dróg Oddechowych (ODO) które zapewniają bezpieczeństwo i funkcjonalność dla strażaków podczas akcji ratowniczo - gaśniczych.

Aparat OUO strażaka jest jego najważniejszym narzędziem do ochrony przed zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu podczas akcji Urządzenia te dostarczają do oddychania sprężone powietrze, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się do systemu potencjalnie szkodliwego powietrza zewnętrznego. Dzięki aparatom powietrznym ze Sklepu Ogniowego strażacy mogą polegać na aparatach powietrznych podczas pracy w obszarach, które mogą narazić ich na dym, toksyczne gazy lub inne zagrożenia unoszące się w powietrzu.

Praca w aparacie powietrznym – najważniejsze informacje

Strażacy wykorzystują nadciśnieniowe, butlowe aparaty na sprężone powietrze z obiegiem otwartym. Co to oznacza? Aparat posiada własny zapas powietrza sprężonego do ciśnienia najczęściej 300 bar w butli kompozytowej. Powietrze zużyte – wydychane usuwane jest na zewnątrz układu. W pożarnictwie całkowicie nie ma zastosowania sprzęt ochronny oparty na filtrach czy pochłaniaczach używanych w przemyśle lub wojsku. Jest to związane z ilością i rozmaitością substancji toksycznych zawartych w atmosferze pożaru. Podczas pożaru ilość i różnorodność substancji szkodliwych jest tak duża że nie ma możliwości ich usunięcia do bezpiecznego poziomu. Kolejnym zagrożeniem z którym nie poradzą sobie filtry jest obniżona zawartość tlenu w powietrzu, spadek zawartości tlenu poniżej 17% jest niebezpieczny dla ratowników nawet gdy nie występują substancje niebezpieczne. Z taką sytuacją możemy się spotkać podczas działań w zagłębieniach, tunelach, wewnątrz zbiorników itp. gdzie np. procesy gnilne mogą doprowadzić do podwyższenia zawartości CO kosztem tlenu. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest odizolować się od atmosfery i zabrać własny zapas czynnika oddechowego z sobą.

Budowa aparatu:

1. Noszak

2. Uprząż składająca się z szelek i pasa biodrowego

3. Reduktor I-go stopnia

4. Reduktor II-go stopnia (automat oddechowy)

5. Manometr lub moduł kontrolno-sterujący

6. Przewody ciśnieniowe

7. Maska ochronna – wyposażona w zawór foniczny bądź system integracji z radiostacją

W sprzęcie OUO zawsze pracuje się rotami. Aparat na wozie bojowym musi być sprawny. Nie zwalnia to użytkownika z przeprowadzenia kontroli jego stanu przed użyciem. Należy sprawdzić kompletność aparatu, szczelność połączeń, działanie sygnału akustycznego, ciśnienie w butli, szczelność maski. Zakładając aparat należy dopasować uprząż i zapiąć pas biodrowy. Butlę zawsze należy odkręcić do końca a następnie cofnąć zawór o pół obrotu. Wskazana jest wzajemna kontrola poprawności założenia aparatu roty wchodzącej do strefy niebezpiecznej. Maskę należy założyć bezpośrednio przed wejściem do strefy niebezpiecznej.

Czas ochronny aparatów oddechowych

Każdy użytkownik aparatów powinien potrafić obliczyć czas ochronny aparatu oddechowego. Nowsze konstrukcję są wyposażone w komputery obliczające czas jaki nam pozostał od opuszczenia strefy niebezpiecznej, dane te są również przekazywane dowódcy akcji. Starsze konstrukcje lub zestawienia bardziej ekonomiczne nie posiadają takiego udogodnienia. Jednakże w przypadku awarii lub utraty zasilania strażak nie może pozostać bezradny i musi sobie poradzić innymi metodami. Jak to zrobić? Należy znać pojemność butli. Przy butlach kompozytowych najczęściej jest to 6,7l. aktualne ciśnienie należy odczytać z manometru, butle napełnia się do ciśnienia 300bar i taka wartość przymniemy do naszych obliczeń. Kolejna informacja jaka nam jest potrzebna to zużycie powietrza. W internecie możemy znaleźć wiele opracowań na temat zapotrzebowania na powietrzę w zależności od intensywności wykonywanej pracy. Pracę strażaka w sprzęcie OUO należy sklasyfikować od średniej do ciężkiej. Zapotrzebowanie na powietrzę wynosi przy pracy średniej 50l/min (np. przemieszczanie się w aparacie) do nawet 100l/min przy pracy ciężkiej (np. ewakuacja poszkodowanych)

Dane jakie potrzebujemy do obliczenia czasu pracy:

Dane jakie potrzebujemy do obliczenia czasu pracy:

1. Pojemność butli – w przykładzie 6,7l.

2. Ciśnienie – 300 barów (odczytane z wskazań manometru)

3. Zużycie powietrza na min – 50l. (praca średnia)

 

Po powrocie do jednostki należy aparat wyczyścić, sprawdzić wizualnie stan (uszkodzenia, szczelność połączeń, stan uprzęży, prawidłowość wskazań przyrządów pomiarowych). Zapas powietrza w butlach powinien niezwłocznie zostać uzupełniony. Maski należy wyczyścić, zdezynfekować i poddać próbie szczelności.

Jak wybrać odpowiedni aparat powietrzny dla Strażaka?

Aparat powietrzny składa się z kilku kluczowych elementów, na co zwrócić uwagę przy poszczególnych komponentach:

• Jeden lub więcej wysokociśnieniowych zbiorników butlowych wykonanych z trwałych materiałów, takich jak stal lub kompozyty z włókna węglowego: butle kompozytowe z tworzyw nie podlegających korozji, odznaczają się niezwykłą lekkością. Ich wysoka barierowość materiałów gwarantuje bezpieczne przechowywanie gazów.

• Rama nośna, noszak : Płyta powinna być dopracowana, aby zapewnić dobre prowadzanie przewodów pneumatycznych i zmniejszyć wagę aparatu oddechowego, pasy nośne w noszaku nie mogą absorbować cieczy, należy zwrócić uwagę czy są odporne na wysoką temperaturę, ważna - regulacja, dopasowanie.

• Regulator ciśnienia: Reduktor powinien być wyposażony w zawór bezpieczeństwa, z wbudowanym wyjściem dla drugiego użytkownika, umożliwiający dostarczanie powietrza do kaptura ucieczkowego dla osoby ratowanej.

• Szczelna maska i podłączonymi przewodami doprowadzającymi: Szerokie pole widzenia, bez żadnych optycznych zniekształceń, zaworem dozującym aktywowanym przy pierwszym oddechu.

Jak dokonać wyboru pomiędzy różnymi opcjami dostępnymi na rynku? Oczywiście, należy wybrać zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Istnieje także kilka kluczowych czynników, które wpłyną na sposób, w jaki Straż Pożarna będzie korzystać ze sprzętu, liczy się także wygoda i szybkość obsługi. Na przykład strażacy, którzy regularnie mają do czynienia z pożarami, będą potrzebować lekkiego aparatu ODO o dużej pojemności powietrza. Ponadto waga i ergonomia mogą stać się istotnymi czynnikami podczas pracy na długiej zmianie. Wyposażenie Straży Pożarnej w odpowiedni aparat powietrzny będzie miało znaczący wpływ na to, jak strażacy wykonują swoją pracę. Najlepsza praktyka nakazuje jednak, aby każdy strażak lub ratownik sprawdzał swój aparat ODO na początku każdej zmiany. Większość producentów aparatów powietrznych zaleca sprawdzanie urządzenia przed i po każdym użyciu. Zaleca się również czyszczenie aparatu po każdym użyciu. Ma to sens, biorąc pod uwagę środowisko, w którym strażacy je noszą. Brak czyszczenia aparatu oddechowego po użyciu oznacza, że będzie on pokryty sadzą i popiołem aż do następnego czyszczenia. Przed inspekcją należy upewnić się, że aparat ODO jest czysty i wolny od pyłu lub zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia mogą wpływać na działanie aparatu w sytuacjach awaryjnych. Jeśli nie jest utrzymywany w czystości, wady mogą pozostać niezauważone podczas kontroli pod kątem uszkodzeń. Upewnij się, że węże, rurki i maski nie są przecięte ani rozdarte. Sprzęt wypełniony czystym, sprężonym powietrzem chroni układ oddechowy przed ogniem, dymem, gorącem i toksycznymi gazami, umożliwiając Strażakom wykonywanie pracy przez dłuższy czas w ekstremalnych warunkach. Jednak nie tylko żywioły lub toksyny występujące podczas pożaru lub incydentu związanego z substancjami niebezpiecznymi mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu strażaków. Zanieczyszczenia pochodzące z nieczyszczonych aparatów powietrznych mogą powodować poważne choroby.

Gazy zagrażające życiu i bezpieczeństwu Strażaków:

Dwutlenek węgla (CO2) jest produktem ubocznym spalin silnikowych, ludzkiego oddychania i naturalnego rozkładu materiałów organicznych. Chociaż CO2 jest klasyfikowany jako gaz toksyczny, może być tolerowany na znacznie wyższych poziomach niż inne zanieczyszczenia, takie jak tlenek węgla. Dwutlenek węgla stymuluje układ oddechowy, powodując szybszy i głębszy oddech. CO2 zwiększa wchłanianie innych toksyn, które mogą znajdować się w wdychanym powietrzu. Limit bezpiecznego spożycia wynosi 1000 ppm.

Tlenek węgla (CO) jest bezwonny, bezsmakowy i bezbarwny, co czyni go jednym z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń, ponieważ ludzie nie zdają sobie sprawy, że zostali narażeni. Kiedy CO jest wdychany, łączy się z hemoglobiną, wypierając tlen i tworząc karboksyhemoglobinę (COHb), co powoduje brak tlenu w komórkach organizmu. Jest to szczególnie szkodliwe dla mózgu i serca, ponieważ oba te narządy wymagają dużych ilości tlenu do prawidłowego funkcjonowania. Objawy zatrucia CO są podobne do grypy i obejmują bóle głowy, zmęczenie, nudności i zawroty głowy. Może również powodować dezorientację i utratę przytomności. Stężenie CO w sprężonym powietrzu powinno być ograniczone do 5 ppm.

Sklep Ogniowy poleca!

Aparat oddechowy M1 firmy MSA to najnowocześniejszy sprzęt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu Strażakom oraz Ratownikom. Charakteryzuje się opływową, ergonomiczną konstrukcją, która sprawia, że jest wygodny w noszeniu przez dłuższy czas.

 

• Aparat oddechowy M1 posiada również regulowany pas biodrowy, który pomaga równomiernie rozłożyć ciężar urządzenia, zmniejszając ryzyko nadwyrężenia pleców i zmęczenia.

• Aparat M1 wyposażony jest również w wysoce zaawansowany regulator, który zapewnia stały dopływ czystego powietrza, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Regulator ten został zaprojektowany do pracy w niskich temperaturach, dzięki czemu aparat powietrzny MSA M1 może być używany w każdym środowisku.

• Kolejną kluczową cechą aparatu oddechowego M1 jest jego modułowa konstrukcja. Pozwala to użytkownikom na łatwą wymianę komponentów i modernizację urządzenia w miarę pojawiania się nowych technologii. Oznacza to, że urządzenie jest wysoce przyszłościowym sprzętem, który może ewoluować wraz z potrzebami służb ratowniczych.

Link do filmiku o MSA M1 : https://www.youtube.com/watch?v=VpHsYzYcPu0

Podsumowując, aparat powietrzny M1 firmy MSA to wyróżniający się produkt, który oferuje wyjątkowe bezpieczeństwo i komfort dla osób udzielających pomocy w sytuacjach zagrożenia zanieczyszczonym powietrzem. Jego zaawansowany system modułowy i regulator oraz konstrukcja sprawiają, że jest to bardzo przyszłościowy i innowacyjny sprzęt. Łatwość obsługi i konserwacji sprawia, że jest to praktyczny i opłacalny wybór dla każdej jednostki, która ceni sobie bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich Strażaków, Ratowników.

Sklep Ogniowy rekomenduje także aparaty powietrzne Fenzy!

Firma Honeywell opracowała aparaty oddechowe z zaawansowanymi funkcjami zapewniającymi bezpieczeństwo, niezawodność i użyteczność. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy i testom ze strażakami, Honeywell zaprojektował pełną linię niezależnych aparatów oddechowych, które są inteligentne, intuicyjne i łatwe w użyciu.

Aparat powietrzny FENZY AERIS CONFORT II

 

Wygodny, o wysokiej wydajności i trwałości zapewniający długotrwałą ochronne w najcięższych sytuacjach i różnorodnych aplikacjach. Aeris Typ 2 składa się z reduktora wysokiego ciśnienia HP/MP, wygodnego noszaka z pasami nośnymi wykonanymi z włókna aramodowego, maski pełno twarzowej, nadciśnieniowego automatu oddechowego oraz wbudowanego w uchwyt manometru wysokiego ciśnienia alarmu.

Aparat powietrzny FENZY X-PRO

Do zastosowań w warunkach ekstremalnych! AUTOMAT FENZY SX-PRO uruchamiany pierwszym wdechem. Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej. Manometr znajduje się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika. Wygodne, szerokie i łatwe do wyregulowania pasy naramienne typu „Komfort” spełniające wymogi normy 137-2006.

Aparat powietrzny FENZY AERIS PHASE II

Nadciśnieniowy automat oddechowy Sx-Pro do szybkiego montażu jest aktywowany przy pierwszym oddechu. Kompaktowy, ergonomiczny i trwały, zapewnia doskonały komfort oddychania przy dowolnym tempie pracy dzięki minimalnej oporności oddechowej. Wyposażony jest w dwa duże przyciski mocujące i dzięki którym można go łatwo wpiąć do maski lub z niej wypiąć, nawet w rękawicach. Reduktor z wbudowanym wyjściem dla drugiego użytkownika, umożliwiający dostarczanie powietrza do kaptura ucieczkowego dla osoby ratowanej, maski pełnotwarzowej z automatem oddechowym lub do podłączenia systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.

Poznaj Ofertę Sklep Ogniowy - Aparaty Powietrzne

                     Butle do apartów oddechowych

                     Maski do apartów powietrznych

                     Noszak

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium