Komendy PSP Wielkopolska - Nabór wniosków WFOŚiGW 2024

0
Komendy PSP Wielkopolska - Nabór wniosków WFOŚiGW 2024

Kto może zgłosić się jako wnioskodawca w sprawie dotacji?

Nabór jest skierowany do następujących podmiotów, określanych dalej jako "Wnioskodawcy": Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Obszarem finansowania jest: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i usuwanie ich skutków, włączając w to wyposażanie jednostek przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych oraz poważnych awarii.

Jak należy składać wnioski?

Wnioski należy składać od 04.04.2024 r. do 22.04.2024 r.

Decyduje data złożenia wniosku w wersji elektronicznej do skrzynki podawczej Funduszu na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub ADE Funduszu.

Adres skrytki ePUAP: /wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP

Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z niżej wymienionymi osobami:

Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88, [email protected]

Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, [email protected]

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”. Wnioski należy składać na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub ADE Funduszu oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

Co w chodzi w zakres finansowania dotacji PSP?

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, w tym:

1) zakup samochodów specjalnych m.in.:

 • specjalnych ratowniczo – gaśniczych do przewozu ratowników,
 • środków gaśniczych i specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji,
 • specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 • specjalistycznych operacyjnych na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 • specjalnych transportowych (typu bus) do przewozu ratowników na miejsce akcji,
 • specjalnych kwatermistrzowskich do przewozu specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji.

2) zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i warsztatowego:

 • aparatów ochrony dróg oddechowych,
 • masek do aparatów ODO,
 • butli do aparatów ODO,
 • urządzeń do diagnostyki sprzętu ODO oraz sprężarek powietrznych.

3) zakup środków ochrony indywidualnych strażaka, m.in.:

 • ubrań specjalnych strażaka,
 • butów specjalnych,
 • hełmów,
 • kominiarek,
 • rękawic specjalnych,
 • ubrań ochronny chemicznej i biologicznej w tym rękawic i obuwia ochronnego,
 • rękawic nitrylowych,
 • maseczek ochronnych i kombinezonów medycznych.

4) zakup materiałów, sprzętu i narzędzi przeznaczonych do działań związanych z budową zapleczy logistycznych i mobilnych punktów medycznych, w szczególności namiotów ratowniczych z wyposażeniem, agregatów prądotwórczych, sprzętu kwaterunkowego, oświetleniowego, łączności itp.

5) zakup innego sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń środowiska m.in.:

 • armatury pożarniczej (węże tłoczne, węże ssawne, prądownice i armatura wodno-pianowa),
 • zestawów narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem,
 • kontenerów specjalistycznych z wyposażeniem (dla ratownictwa chemicznego,
 • przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego),
 • przyczep transportowych do sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 • generatorów piany lekkiej,
 • agregatów prądotwórczych,
 • działek wodno-pianowych,
 • wentylatorów oddymiających,
 • poduszek podnoszących (niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe),
 • narzędzi o różnym sposobie pracy (np. hydrauliczne, mechaniczne, pneumatyczne) oraz osprzętu do narzędzi ratowniczych, wysokociśnieniowych urządzeń tnąco-gaśniczych oraz wysokociśnieniowych agregatów gaśniczych, pił do cięcia betonu/ stali.

6) zakup ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji, w tym przeznaczonego do działań wodnych i przeciwpowodziowych m.in.:

 • sprzęt pływający, np. łodzie i pontony ratownicze,
 • silniki zaburtowe,
 • przyczepy podłodziowe,
 • motopomp pływających,
 • pomp szlamowych,
 • pomp do substancji ropopochodnych,
 • motopomp do wody zanieczyszczonej,
 • ubrań żaroodpornych,
 • ubrań gazoszczelnych,
 • ubrań chemoodpornych,
 • ubrań nurkowych,
 • skafandrów – kombinezonów do pracy w wodzie,
 • skafandrów suchych lodowo – ratowniczych,

7) zakup środków pianotwórczych, neutralizujących i sorbentów.

8) zakup sprzętu i wyposażenia do zapleczy logistycznych w jednostkach PSP.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 95 % wartości kosztów kwalifikowanych. Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji, w zależności od ilości złożonych Wniosków.

Więcej informacji:

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/komendy-psp-2024-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-z-zakresu-doposazenia-jednostek-powolanych-do-zapobiegania-i-likwidacji-skutkow-katastrof-naturalnych-lub-ekstremalnych-zjawisk-atmosferycznych-i-po/

Zapraszamy Komendy Państwowej Straży Pożarnej do realizowania zamówień w Sklepie Ogniowym.

Kontakt:

Katarzyna Cicharska - Wache

Sprzęt strażacki: 534 742 998

[email protected]

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium