Czujka na straży bezpieczeństwa

0
Czujka na straży bezpieczeństwa

Czad czyli tlenek węgla (CO) nazywany jest "cichym zabójcą", ponieważ jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. Ulega szybkiej absorpcji przez płuca. Łączy się ok. 250 razy silniej z hemoglobiną niż tlen, w wyniku czego traci ona zdolność przenoszenia tlenu powodując tym samym silne niedotlenienie  organizmu co może doprowadzić do śmierci.

CO ma silne właściwości toksyczne, duszące oraz wybuchowe. Jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Może być wykryty przy użyciu specjalnego czujnika czadu.

 

 

 

Przyczyny zatrucia tlenkiem węgla.

W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe.

Zatrucie czadem nastąpić może też podczas pożaru. Dodatkowym zagrożeniem oprócz tlenku węgla są inne toksyczne produkty spalania występujące w dymie pożarowym. Zawartość tworzyw sztucznych, w tym kompozytów, we współczesnych budynkach jest obecnie kilkukrotnie wyższa niż jeszcze 10–20 lat temu. Zatem ryzyko zatrucia CO i innymi toksynami jest obecnie dużo wyższe.

Jak temu zapobiec?

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych co najmniej raz w roku.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Statystyki straży pożarnej

Objawy zatrucia czadem.

Na działanie tlenku węgla narażony jest każdy człowiek przebywający w skażonym nim środowisku. Trudno jest rozpoznać od razu jednoznaczne objawy zatrucia czadem. Objawy zatrucia czadem rozwijają się stopniowo, począwszy od: ból głowy, nudności, zaburzenia orientacji, zmęczenie, halucynacje, zaburzenia krążenia, zaburzenia psychiczne, ślepota, depresja ośrodka oddechowego, ślepota, samoistne oddawanie moczu i stolca, śmierć.

Objawy te zależne są od stężenia czadu w powietrzu i krwi. Zatrucie czadem doprowadzić może do osłabienia i znużenia, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodując, jego całkowitą bierność (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Pierwsza pomoc przy zatruciu tlenkiem węgla.

Zatrucie czadem powoduje zmęczenie i znużenie, zaburzenia orientacji i zdolności oceny a objawy te ograniczają zdolność poruszania się, co w efekcie skutkuje utratą przytomności. Osoba po stracie przytomności nadal wdycha czad i pogłębia się jej zatrucie. 

Aby udzielić pierwszej pomoc osobie, która zatruła się czadem, należy:

  1. Zapewnić natychmiast dopływ świeżego powietrza. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wynieść osobę zatrutą na zewnątrz budynku, w bezpieczne miejsce.
  2. Wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112).
  3. Sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Jeśli pomimo wyniesienia poszkodowanego na dwór nie oddycha trzeba natychmiast rozpocząć RKO. W takiej sytuacji wykonuje się 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy. RKO należy wykonywać, aż do odzyskania przez poszkodowanego oddechu lub przyjazdu służb.

Jak ochronić mieszkanie przed czadem?

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego konieczne jest dokładne sprawdzenie oraz wyczyszczenie przewodów kominowych. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych. Ważne jest, by w pomieszczeniach dobrze działała wentylacja, ponieważ do procesu spalania niezbędny jest dopływ odpowiedniej ilości tlenu. Ochroną przed czadem jest czujnik czadu, który emituje sygnały dźwiękowe po wykryciu zbyt dużej ilości tlenku węgla. 

Działanie i montaż czujnika czadu.

Prawidłowo zamontowany czujnik czadu bez przerwy monitoruje stan powietrza w pomieszczeniu. Jeżeli wyczuje on zbyt duże stężenie tlenku węgla w powietrzu wydaje głośny dźwięk. Zanim przymocujemy na stałe urządzenie do ściany, sprawdźmy czy czujnik jest sprawny. Czujnik powinien zostać zamontowany w pomieszczeniu, w którym istnieje największe ryzyko pojawienia się tlenku węgla. Podczas montażu trzeba upewnić się, że dźwięk czujnika będzie słyszalny w każdym pomieszczeniu mieszkania. Jeśli pomieszczenie dedykowane ze względu na zagrożenie, znajduje się daleko od głównej części domu rekomendowane jest zainstalowanie dwóch lub więcej czujników, jeden w miejscu skąd może wydzielać się czad, drugi w pomieszczeniu gdzie przebywamy najczęściej.

Pierwszy miejscem, które należy unikać przy montażu urządzenia jest w przestrzeni ok. 20cm od sufitu, przy krawędzi styku ściany i sufitu. Znajduje się w każdym pomieszczeniu. To tzw. martwa strefa, ponieważ ruchy powietrza są tam znikome i wpływa to negatywnie na prawidłowe działanie mechanizmu. Czujnik tlenku węgla nie może być również zamontowany w pomieszczeniu o dużej wilgotności i przewiewie. Miejsce, w którym ma się on znaleźć musi być odsłonięte. Czujnik nie może znajdować za meblami, zasłonami i innymi powierzchniami. Nie montujmy w miejscach nasłonecznionych (urządzenie nie powinno być narażone na wysokie temperatury) oraz w okolicach okien, drzwi oraz klatek wentylacyjnych (to miejsca stałej rotacji powietrza, więc pomiar może być zakłócony).

Proces montażu czujnika powinien przebiegać dokładnie tak jak, napisane jest w dołączonej do niego instrukcji producenta. Daje nam to gwarancję prawidłowego działania czujnika zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podczas wyboru czujnika ważne jest by posiadał on unijne i polskie certyfikaty. Które gwarantuje prawidłowe działanie czujnika, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników. Trzeba zobaczyć czy konkretne urządzenie spełnia normy PN-EN50291. Bardzo istotny będzie natężenie dźwięku czujnika, a raczej jego natężenie. Przyjmuje się, że najlepiej, jeśli emitowany hałas będzie w granicy 80 dB – 90 dB.

Warto też zwrócić uwagę na rodzaj zasilania. Na rynku dostępne są czujniki na baterie, sieciowe lub bateriowo-sieciowe. Bezpiecznym rozwiązaniem będzie wybranie tego trzeciego rodzaju czujnika, chociaż będzie on nieco droższy od innych. To zapewni stałe działanie urządzenia, w przypadku kiedy nastąpiłaby awaria prądu lub baterie by się wyczerpały.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

Plakat informacyjny straży pożarnej

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium