Przegląd gaśnic – wszystko, o czym musisz wiedzieć

0
Przegląd gaśnic – wszystko, o czym musisz wiedzieć

Przegląd gaśnic to procedura mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a co za tym idzie, ochronę życia, zdrowia oraz mienia. Warto więc wiedzieć, jak często przeprowadzać przegląd gaśnic i dlaczego jest to tak bardzo istotne. Być może nawet nie wiesz, na kim spoczywa prawny obowiązek do przeprowadzania tego typu działań. Sprawdź! W tym wpisie zebraliśmy wszystko na ten temat, byś mógł uniknąć problemów.

Gdzie powinny znajdować się gaśnice? Kto jest odpowiedzialny za ich sprawność i kontrolę?

Ustawa o ochronie pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 określa, w jakich miejscach muszą znajdować się urządzenia przeciwpożarowe. Są to przede wszystkim budynki mieszkalne czy zamieszkania zbiorowego, budynki użyteczności publicznej (np. szkoły, urzędy, szpitale, sklepy oraz obiekty handlowe). To także miejsca, które zawierają pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób (np. zakłady pracy).

Ustawa, oprócz tego, że reguluje liczbę gaśnic, które powinny znaleźć się w danym obiekcie oraz ich masę, wskazuje też, kto jest w danym budynku odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego nałożony jest na właściciela bądź zarządcę danego budynku. Osoba ta zobowiązana jest do umieszczenia gaśnic w widocznym, oznaczonym miejscu oraz do wykonywania ich okresowego przeglądu.

Jest to niezwykle ważne, ponieważ kontrolowanie tego sprzętu pozwala na utrzymanie go w dobrym stanie. Nie można dopuścić do sytuacji, gdy podczas zagrożenia pożarowego w danym miejscu nie ma do dyspozycji sprawnego sprzętu gaśniczego lub jest on po prostu słabo widoczny i ciężki do znalezienia. Za brak odpowiedniego zabezpieczenia budynku osobie za to odpowiedzialnej grozi kara grzywny.

Kiedy należy wykonać przegląd gaśnic? Kilka ważnych informacji

Przegląd gaśnicy polega na sprawdzeniu przez specjalistę sprawności technicznej urządzenia. Ekspert stwierdza czy narzędzie jest sprawne. Jeśli trzeba, kieruje je do naprawy. Jeśli nie ma takiej konieczności, dopuszcza gaśnicę do użytku na kolejny rok. Po każdym takim sprawdzeniu gaśnica, która jest zakwalifikowana jako sprawna, oznaczona zostaje specjalną etykietą w formie nalepki, na której widnieje data kolejnego przeglądu.

Sprzęt przeciwpożarowy powinien być poddawany kontrolom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami, które określone są w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych. Zapisy te regulują częstotliwość dokonywania tych przeglądów. Mają one odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Środki gaśnicze mają także swój okres przydatności. Zazwyczaj jest to okres do 5 lat. Dlatego trzeba pamiętać o ich regularnej wymianie. Dokonywanie przeglądów, kontroli oraz wymiany tych urządzeń, to obowiązek właściciela budynku. Podejmowanie tego rodzaju kroków gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników danego obiektu.

Kto wykonuje przegląd gaśnic?

Każda kontrola gaśnic kończy się spisaniem odpowiedniego protokołu, który zawiera informacje o stanie technicznym oraz przydatności urządzenia. Czynność sprawdzenia wykonuje specjalista, czyli osoba, która posiada do tego odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. Podczas przeglądu przede wszystkim sprawdza stan napełnienia gaśnicy. Określa czy ma ona jakieś widoczne usterki, które mogą wpłynąć na jej działanie. Kontrola obejmuje także weryfikację czy urządzenie gaśnicze jest zamontowane we właściwym miejscu i czy instrukcja na nim jest czytelna dla użytkownika. Kontroler sprawdzi także, czy gaśnica nie jest zablokowana i czy każdy będzie mógł się do niej dostać w razie pożaru. Sprawdzi sprawność ciśnieniomierza oraz to, czy plomba jest w nienaruszonym stanie.

Samodzielna kontrola gaśnic dokonywana przez użytkownika

Oprócz profesjonalnych, corocznych przeglądów, zaleca się by zarządcy bądź właściciele budynków, przynajmniej raz na kwartał sprawdzali sprawność urządzeń gaśniczych. Nie zastąpi to oczywiście wizyty specjalisty, ale podczas takiej kontroli można zweryfikować podstawowe parametry bezpieczeństwa.

Przede wszystkim zwróć uwagę na to, czy gaśnica znajduje się w odpowiednim miejscu, czy dostęp do niej nie jest ograniczony. Droga do gaśnicy nie może być zastawiona (np. meblami) oraz musi być odpowiednio oznakowana. Wszystko po to, aby podczas zagrożenia pożarowego szybko się do niej dostać. Zalecenia wskazują, że gaśnica nie powinna znajdować się dalej niż 30 metrów od miejsca, gdzie może znajdować się człowiek. Zweryfikuj, czy miejsce instalacji urządzenia jest odpowiednie. Dobrym miejscem na umieszczenie gaśnicy są okolice głównych drzwi wejściowych lub klatki schodowe. Jeżeli budynek ma kilka pięter, na każdym z nich zaleca się montowanie gaśnicy w tym samym miejscu. Takie rozwiązanie ułatwia jej szybkie odnalezienie podczas pożaru. Sprzęt gaśniczy nie może być także umieszczony zbyt wysoko. Instrukcja na niej powinna być czytelna, kompletna i znajdować się z przodu urządzenia. Zweryfikuj, jaka jest data przydatności gaśnicy i kiedy należy wykonać jej przegląd. Nie może być ona także uszkodzona, a plomby i wskaźniki uruchomienia nie mogą być w żaden sposób naruszone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium