Zwroty i Reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art.  27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Od umowy możesz odstąpić składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które możesz pobrać tutaj: FORMULARZ ZWROTU i przekazać nam w wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub dołączyć je do paczki z odsyłanym towarem.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Sklep Ogniowy Górka 19 A, 63-112 Brodnica, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 30 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie) z wrócimy później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Płatność zostanie zwrócona  przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś, chyba że wskazałeś nam inny sposób zwrotu (inny numer rachunku bankowego).

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do towarów wymienionych w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. W szczególności nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. zawierających zindywidualizowane hafty, tabliczki itp.

 

Reklamacje

Jeżeli jakość zakupionego towaru okazała się niezgodna z umową, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Podstawa i zakres odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową zawartą przez konsumentów po 1 stycznia 2023 roku określone są w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytuł XI działu II. Do umów zawartych przed 1 stycznia 2023 roku zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 i następne.

 

Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]  lub drogą pocztową na adres Sklep Ogniowy, Górka 19 A, 63-112 Brodnica.

 

Do wiadomości albo przesyłki dołącz wypełniony FORMULARZ REKLAMACYJNY oraz dokumentację fotograficzną (zdjęcie dowodu zakupu*, zdjęcia całego produktu oraz uszkodzenia z dalszej i bliższej perspektywy).

 

* Dowodem zakupu może być na przykład paragon fiskalny, faktura, wydruk z karty płatniczej, numer zamówienia internetowego albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.

 

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Sklep Ogniowy, Górka 19 A, 63-112 Brodnica.

Możesz wysłać towar w wybranej przez siebie formie albo poprosić nas o przesłanie etykiety wysyłkowej.

 

Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium